De laatste berichten uit Groningen:

Vleermuizen in onze woning

Geplaatst op 30 okt 2018 , bijgewerkt 30 okt 2018, 00:00

Taxatierapporten ontvangen, budgetaanvraag wordt opgemaakt

Er is vooruitgang, maar het heeft lang geduurd voor het taxatierapport over de herbouwwaarde en marktwaarde er was. Wij hebben ze pas deze middag doorgekregen van mijn bouwbegeleider. Omdat alles nu binnen is, kan de budgetaanvraag opgemaakt worden door de bouwbegeleider en ter goedkeuring doorgestuurd worden aan de NCG en CVW. Mij is beloofd dat ik deze week de conceptaanvraag ter inzage krijg.

 

Vleermuizen kunnen voor vertraging zorgen

Los van de budgettaire goedkeuring zou er nog een probleem kunnen ontstaan i.v.m. vleermuizen. De natuurbeschermers hebben hier al drie onderzoeken gedaan naar de huisvesting van vleermuizen in onze woning. Ik wacht nog op de terugkoppeling. Als de vleermuizen er zitten mogen we pas in april starten, omdat dan pas de winterslaap van die beesten eindigt.

Ik wacht vol spanning/stress of de budget goedkeuring en de eventuele startdatum binnen niet al te lange tijd bekend worden. Wordt vervolgd…

 
Terug naar het profiel Terug naar het overzicht


Impressie situatie Groningen

Het was de cadeaubon van moeder natuur aan Nederland: de gasbel in Groningen. Miljarden om vrij te besteden aan wat de Nederlander maar wilde. Wegen en bruggen, ziekenhuizen en scholen. Ja, met de opbrengst bouwde Nederland een verzorgingsstaat op die hoorde tot de besten ter wereld.

Vandaag is het saldo op de cadeaubon geslonken en staat Groningen zelf er aangeslagen bij. Huizen staan scheef of voorovergebogen, steunend op krukken. Aan tal van huizen hangt het label ‘acuut onveilig’, maar worden toch nog bewoond. Iedereen in Nederland vindt dat de bewoners geholpen moeten worden. De regering zegt zelfs dat geld geen rol mag spelen. Allicht. Hier wordt alles netjes geregeld!

Maar intussen belanden de bewoners in ingewikkelde procedures waar maar geen eind aan komt. Tussen stapels van vuistdikke ordners corresponderen zij met instanties tot zij er een lamme hand van krijgen. Soms duiken zij op in talkshows, rijden in bussen naar Den Haag en nemen plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer.

Terwijl de opbrengsten van de gaswinning afnemen en de kosten van de versterkingsoperatie stijgen, dreigen scheuren te ontstaan in de solidariteit met Groningers. Er wordt ook wel beweerd dat men onderhand een beetje ‘Groningen moe’ wordt. Maar als dat zo is, hoe moe zullen de Groningers dan wel niet zijn? Voor het laatste debat voor het zomerreces trokken zij niet meer naar de residentie. Zij verschansten zich in de Euroborg, het stadion van FC Groningen, en keken samen naar het debat.

Een aantal bewoners hebben we gevraagd om vanaf dat moment regelmatig verslag uit te brengen van wat zij meemaken. Zij zijn daartoe bereid. Wilt u ook meelezen? Meeleven?