'Kan dit ook in Nederland gebeuren?'

Klaas van der Laan

Klaas krijgt bouwtekeningen toegestuurd waarop 9 staalconstructies in het huis zijn geplaatst. Het huis mag daardoor wel veilig zijn, maar onleefbaar. Hij maakt daarop zelf een plan waarin 1 staalconstructie voldoende is. Als later over de verbouwing verschil van mening ontstaat, wil Klaas een contra-expertise. De reactie? Trek die eis in en dan vergoeden wij de herstelwerkzaamheden. Deze toezegging kan later niemand zich nog herinneren.

Klaas van der Laan

Woonplaats: Appingedam
Woont er sinds: 2005
Partner: Bets van der Laan
Beroep: Klaas is medewerker control & kwaliteit en Bets is huisvrouw

Juni 2019

De woning van Klaas is inmiddels versterkt.

April 2019

‘Het CVW werd mijn bondgenoot’

2015. Klaas krijgt bouwtekeningen toegestuurd waarop 9 staalconstructies in het huis zijn geplaatst. Het huis mag daardoor veilig zijn, maar Klaas zit de rest van zijn leven in een huis waarin hij zich ergert aan de verbouwing. Hij maakt daarop zelf een plan dat eenvoudiger en goedkoper is.

In de bouwovereenkomst leest hij dat bij overschrijding van de kosten met 10% de plannen teruggaan naar de NAM en zo nodig worden bijgesteld. Klaas wil weten wat het budget is. Dat krijgt hij niet te horen. ‘Er is genoeg’, wordt hem gezegd. Maar wanneer worden de kosten dan overschreden? 

Contra-expertise

Klaas laat zelf herstelwerkzaamheden verrichten aan de gevel, spouw en de vloer. Over de aanpak van vloer bestaat verschil van mening. Klaas wil contra-expertise. Daarop krijgt hij een aanbod dat hij niet kan afslaan: ‘Als je de contra-expertise intrekt, kom je vooraan in het versterkingsproject en vergoeden wij de herstelwerkzaamheden die je al verricht hebt.’ Klaas had zelf al 25 mille in het huis gestoken en is blij met het aanbod. 

Niet op papier

De herstelwerkzaamheden gaan van start, maar niemand herinnert zich deze toezegging. Die staat ook niet op papier. ‘Ik was te goed van vertrouwen’, zegt Klaas lachend. Waarom lacht hij erbij? Klaas: ‘Als je dat niet blijft doen, red je het niet.’

Op 18 juni 2018 draagt Klaas zijn huis over aan de aannemer. Wat ooit zijn thuis was, is nu een bouwplaats. ‘Dit voelt raar,’ merkt Klaas. ‘Een huis dat we 12 jaar geleden geheel naar onze wens hebben verbouwd en dat bouwvakkers nu gaan slopen. Maar we hebben vertrouwen dat we ons huis straks terugkrijgen.’ Klaas en zijn vrouw verhuizen naar een tijdelijke woning. Met dank aan de inspanningen door de bewonersbegeleider van Centrum Veilig Wonen (CVW). ‘Hij heeft zich geweldig voor ons ingespannen.’

Kroniek

Klaas houdt een kroniek bij van de werkzaamheden die op 1 juni zijn begonnen. Wilt u die lezen, klik dan hier. (link)
In november 2018 is het dan bijna zover: Klaas en zijn vrouw krijgen het bericht dat zij kunnen terugkeren naar hun inmiddels versterkte woning. Op de dag voor de verhuizing - alle dozen zijn al gepakt – blaast echter het CVW de verhuizing af. Het huis is nog niet conform haar normen. Klaas is verbaasd, maar ook blij. Want er zijn inderdaad nog veel dingen die nog gedaan moeten worden. 

Lef

Twee weken later gaat de verhuizing alsnog door en zit het traject voor Klaas en zijn vrouw erop. ‘Vier jaar heeft ons leven stil gestaan. Nu gaan we weer verder.’ Hoe kijkt hij terug op de gang van zaken. Klaas: ‘De aannemer liet steeds steken vallen en aan het CVW had ik niets. Op een gegeven moment heb ik ze gevraagd of zij eigenlijk nog wel aan mijn kant staan. Nog weer later heb ik gedreigd de bouw stil te leggen. En vanaf dat moment ging het steeds beter. Het CVW werd mijn bondgenoot en bleef scherp toen ik niet meer zo alert was. Dat besluit om ter elfder ure een stokje te steken voor de verhuizing, getuigt van betrokkenheid en lef.’

Het gaat wel door

Wat zou hij tegen de mensen willen zeggen die nog midden in het gedoe zitten? ‘Al gaat het traag en stroperig en kost het je veel energie, het gaat uiteindelijk wel door.’ Breekt ooit de dag aan waarop iedereen het dossier kan opbergen zoals hij dat nu kan? Klaas is daar niet gerust op. ‘Nederland is Groningen moe en Groningen is het vechten moe. En dat komt de overheid wel goed uit.’