'Kan dit ook in Nederland gebeuren?'

Klaas van der Laan

1. De sloop is begonnen

De aannemer is op 1 juni jl. begonnen. Ons huis werd eerst inpandig gesloopt. Op de begane grond worden kamer, hal, badkamer en toilet volledig uitgebroken. In de vloer is een strook van 5 meter lengte weggezaagd. Het plafond is deels verwijderd. Boven zijn er sleuven in de vloer gefreesd waarin straks stalen strips worden geplaatst om de vloerdelen aan elkaar te koppelen. Het hele huis ziet grijs van het stof. Kortom, hier word je als eigenaar niet vrolijk van. Aan de buitenkant gebeurt nauwelijks iets. Alleen de schoorsteen die op vier plaatsen is gescheurd, wordt verwijderd. We konden kiezen voor een aardbevingsbestendige schoorsteen. We hebben uiteindelijk besloten voor een pijp op het dak, omdat we de nepschoorstenen niet mooi vinden.


2. Het plaatsen van de staalconstructie

De aannemer is daarna gestart met het plaatsen van de staalconstructie om het huis te versterken. Het doel van de versterking is niet om de woning te behoeden voor schade door aardbevingen, maar dat wij, de bewoners, voldoende tijd hebben om de woning  te verlaten. Volgens de eerste tekeningen van de constructeur zouden 9 stalen kolommen geplaatst worden. Maar zoals je kunt zien op de foto’s, is er maar 1 geplaatst. Ik heb zelf het huidige verbouwingsvoorstel uitgewerkt. Volgens mij kon de woning met een lange staalconstructie stabiel gemaakt worden. De constructeurs van Arcadis hebben het voorstel doorgerekend en kwamen tot dezelfde conclusie. Hiermee houdt ons huis de ruimte die het voor de verbouwing had. Wel krijgt de benedenverdieping een andere indeling. Wij staan achter de voorgestelde verbouwing. Als alles straks klaar is, zullen wij weer trots zijn op ons huis.

3. Opdracht Warmtepomp (begin september)

Bij de planvorming had ik aangegeven dat ik ging onderzoeken of ik mijn woning (deels) gasloos kon maken. Ook had ik als voorwaarde bij de onderhandelingen aangegeven dat ik voor deze investering geen 15% aannemerscommissie wilde betalen. Eerst wilde ik een hybride warmtepomp plaatsen. Dan zou ik nog wel afhankelijk zijn van gas. Omdat wij toch al koken op inductie kwam de installateur met het idee de hele woning met een warmtepomp te verwarmen. Daarmee konden we worden afgekoppeld van het gasnet. Ik heb het plan samen met de installateur uitgewerkt.

De hele benedenverdieping werd toch al, als meerwerk bij de aannemer, voorzien van vloerverwarming. De vloerverwarming wordt geplaatst op een pompgroep met lage temperatuur. Op de bovenverdieping  blijven de radiatoren zitten. Deze worden geplaatst op een tweede pompgroep met hogere temperatuur. Verder komt er een 400 liter boilervat en een kleine elektrische ketel voor wanneer de warmtepomp bij extreme kou niet voldoende warmte kan produceren. Ik heb nog even overwogen gebruik te gaan maken van aardwarmte, maar gezien de beweging in de grond door aardbevingen en de hoge kosten van een boring heb ik daarvan afgezien en gekozen voor een lucht/water warmtepomp. Voor deze werkzaamheden heb ik de installateur zelf opdracht verstrekt. Daarmee ben ik dus ook voor dit onderdeel zelfverantwoordelijk voor de uitvoering. Afspraken hierover zijn gemaakt met de uitvoerder en het Centrum Veilig Wonen die het hele proces begeleidt. Op de foto's kun je de gehele installatie zien.

4. Plaatsen binnenwanden voor de nieuwe indeling

De aannemer is vervolgens gestart met het plaatsen van de nieuwe houtskelet wanden (HSB). In de werkomschrijving stond dat alle nieuwe binnenmuren zouden worden opgetrokken in HSB. Tot mijn stomme verbazing zag ik echter dat er een stukje cellenbetonwand van een meter was blijven staan. Deze werd aan beide kanten voortgezet in HSB-wanden. Dit was niet conform het bestek en de kans op scheurvorming ter plaatse van de overgang was te verwachten. De wand is op mijn aandringen alsnog gesloopt. Ook bij het dichtstorten van de vloer ter plaatse van de staalconstructie en bij het volstorten van een convectorput ging het bijna fout. In het bestek stond dat er eerst een laag van schuimbeton moest worden gestort en daarna een dekvloer. De aannemer was voornemens het hele gat met beton vol te storten wat veel goedkoper was. Dit zou een koudebrug opleveren midden in de woning, waarbij optrekkend vocht gezien de hoge waterstand in de wijk te verwachten was. Het blijkt maar weer dat je als eigenaar alert moet blijven.


5. Aanbrengen vloerverwarming (begin bouwvak)

In de werkomschrijving stond dat de vloerverwarming zou worden ingefreesd in de bestaande zandcement dekvloer. Deze bleek in de kamer echter dusdanig slecht van kwaliteit dat dit niet kon. De hele zandcementvloer in kamer, keuken en hal is toen verwijderd. Op de kale broodjesvloer zijn netten gelegd waarop de vloerverwarming is vastgeknoopt. Hier is een nieuwe vloer van zandcement overheen gestort. Toen ik voor het eerst weer in de woning kwam schoten de tranen mij in de ogen. De vloer liep over 13 meter 13 cm af naar de keuken. Hetzelfde was het geval naar de voordeur op 7 meter 7 cm. De vloer lag zo hoog dat een deel van het raamkozijn was ingestort inclusief 1 centimeter van het glas. Ik heb de vloer afgekeurd.

Vervolgens hebben ze een laag van de nieuwe dekvloer ingezaagd en verwijderd. De vloerverwarming zou blijven liggen. Maar de ondergrond die overbleef was dusdanig slecht en ongelijk dat ook de vloerverwarming weer is verwijderd. Toen kwam men tot de ontdekking dat de broodjesvloer in een hoek van de kamer wel 6 cm hoger lag. Foutje in de bouw toen het huis in de jaren 70 is gebouwd. Ik stelde voor de broodjesvloer op die plek te verlagen door er 6 cm af te kappen. De vloer droeg immers niet meer omdat de kruipruimte in 2015 al was volgeschuimd met schuimbeton vanwege betonrot in de liggers van de broodjesvloer. De aannemer stelde voor om in het te hoog liggende deel geen vloerverwarming aan te brengen of 2 treetjes in de lengte van de kamer aan te brengen. Geen van beide voorstellen was voor mij bespreekbaar. Ik wilde immers een drempelloze woning en had daar een financiële bijdrage voor toegezegd. Helemaal vlak over de hele begane grond ging niet lukken werd mij verteld. Na veel aandringen werd de vloer deels afgekapt en er zouden dan alleen drempeltjes onder de deuren komen naar de hal en de bijkeuken van maximaal 2 cm. Toen de nieuwe vloerenlegger zijn werk had opgeleverd bleek er wel een geheel vlakke vloer in te kunnen worden gelegd. Er zijn dus nog wel vakmensen in de bouw. In de dekvloer zijn op mijn verzoek kunststof vezels meegenomen om de vloer steviger te maken. Daarna is na droging de vloerverwarming ingefreesd net als in de werkkamer. Zo zie je maar weer. Als je lang genoeg voet bij stuk houdt, wordt alsnog mogelijk wat de aannemer voor onmogelijk hield.


6. PVC vloerenlegger gaf de opdracht terug

De oplevering staat gepland voor 14 november. 15 en 16 november gaan we terugverhuizen. Echter, drie weken voor oplevering gaf de vloerenlegger aan af te zien van de opdracht tot het leggen van een PVC vloer door de hele woning. In allerijl is gezocht naar een vervanger die in die korte tijd alsnog de vloer  kon leveren en leggen. We hebben een stoffeerder gevonden die dit aandurfde. Hij heeft tijd in zijn drukke agenda vrijgemaakt. Wij hebben bij hem een nieuwe vloer uitgekozen. De beste man heeft ons zeer goed geadviseerd. Hij is op zaterdag 3 november aan de klus begonnen. Wat zijn wij blij met een ondernemer zoals hij.

7. Gietvloer aangebracht

Vandaag 6 november 2018 is de gietvloer van egaline in de hele woning aangebracht. Vakwerk van de plaatselijke stoffeerder. Hier worden we weer blij van. Kan er toch iets in een keer goed worden gedaan. Nu de gekozen PVC vloer er nog op en we hebben een prachtige basis voor de inrichting. En niet te vergeten dankzij de vloerverwarming beneden heerlijk warme voeten.