‘Sloop dan nu maar ons huis. Maar dan ook nu!’

Lyndsey Buitenkamp-Rode

Lyndsey en Leon hebben vier maanden gewacht op een versterkingsadvies dat ergens in een la lag, maar niet werd afgegeven. Hieruit blijkt: kelder dicht, minder vloeroppervlakte en kriskras stalen balken. Dan kiezen Lyndsey en Leon liever voor sloop en nieuwbouw. Maar dat houdt de gemeente tegen: het huis is net aangewezen als ‘karakteristiek object’. Lyndsey en Leon vrezen achter te blijven met een onleefbaar en onverkoopbaar huis.

Lyndsey Buitenkamp-Rode

Woonplaats: Overschild
Woont er sinds: 2016
Partner: Leon Buitenkamp-Rode
Beroep: Lyndsey is Advisor B2B Community Sales Support en Leon is allround magazijn medewerker

Najaar 2019

'Er is telkens wat'

Het momentum is weer weg. ‘Het gaat hartstikke langzaam,’ zegt Lyndsey. Er is telkens wel wat. Zo is de intentieverklaring voor de sloop van haar woning nog steeds niet binnen. Lyndsey kreeg wel een bouwkundig verslag waarin aan de karakteristieke aspecten niet zo veel waarde wordt gehecht, waaruit zij afleidt dat zij de sloopvergunning uiteindelijk wel zal krijgen. Het bouwbudget valt bij nader inzien ook tegen. Lyndsey: ‘Er wordt heel mooi over gepraat, maar als je gaat kijken wat er dan mogelijk is, dan is dat helemaal niet zo veel. Het is zeker niet genoeg voor het huis dat we in gedachten hebben.’ 

De suggestie om het budget voor de tuin dan maar in het huis te stoppen, wijst zij van de hand. ‘Dat kan niet de bedoeling zijn.’ Samen met andere bewoners probeert zij nu een hoger budget te krijgen. Inmiddels is het ook mogelijk om aanvullende bouwsubsidies aan te vragen, maar die worden pas in behandeling genomen als het budget vast staat. De nieuwbouw past bovendien niet in het bestemmingsplan. Op zichzelf geen probleem, want er wordt al gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Maar dat komt pas weer over een week of 6 gereed.

Hangt er dan nu een sombere herfstsfeer in haar straat? Lyndsey: ‘Nee hoor. De buurtgesprekken zijn nu begonnen en die voeren we in een opgewekte sfeer. We laten elkaar de ontwerpen van de huizen zien. Als we er samen uitkomen - en dat gaat vast wel lukken- hoeven we ook meer zo lang op vergunningen van de gemeente te wachten.’ 

Juni 2019

Schot in de zaak

Enige tijd later worden de plannen weer omgegooid, maar dit keer niet op een manier die Lyndsey betreurt. Integendeel. Er komt juist schot in de zaak. De taxaties zijn niet meer nodig, de bewoners krijgen direct een bouwbudget. ‘En dat blijkt hoog genoeg om een mooie woning neer te zetten,’ zegt Lyndsey. 

Ook de oorspronkelijke planning wordt losgelaten. Eerst was het de bedoeling om te beginnen met de woningen aan de overkant van de straat en daarna pas met de woningen aan de kant van Lyndsey. Vanaf nu geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Ofwel: wie de bouwplannen op orde heeft en de vergunningen heeft binnengehaald, mag beginnen. Binnenkort gaat Lyndsey met een aannemer berekenen wat er al dan niet mogelijk is. Zodra zij dat weten en het bouwbudget wordt vrijgegeven, gaan de offertes de deur uit. Dan is alleen de intentieverklaring van de gemeente nog nodig, maar dat was en is een formaliteit. 

‘Wij zijn heel opgelucht’, zegt Lyndsey. ‘Wij mogen in onze handjes klappen.’ Voor haar woning geldt nog de zware normering, waardoor hun budget ruim genoeg is. De normering is inmiddels echter verlaagd. ‘Ik vind dat heel vervelend voor de bewoners die later aan de beurt zijn gekomen. Zij hebben evengoed recht op wat wij hebben gekregen.’ 

April 2019

‘Sloop dan nu maar ons huis. Maar dan ook nu!’

Als Lyndsey en haar man Leon in 2016 de sleutel van hun droomhuis krijgen, kunnen ze hun geluk niet op. Niet veel later horen zij dat hun huis versterkt moet worden. Geen probleem toch? Als het huis er nog veiliger van wordt? Experts van verschillende instanties lopen de deur plat, maar de uitslag laat op zich wachten. Lyndsey en Leon stellen hun plannen uit. Hun gezin, hun huwelijksdag, alles staat ‘on hold’.

Alles valt stil, lijkt het wel. In augustus 2017 zou een keukengesprek worden gevoerd, maar dat wordt uitgesteld. In dezelfde maand ploft er wel een brief van de gemeente op de mat. Het huis is aangewezen als ‘karakteristiek object’. Sloop en nieuwbouw? Nee, de gemeente wil het huis zoveel mogelijk behouden. Na een gesprek zegt de gemeente gelukkig toe dat als het huis onleefbaar wordt, zij wel een sloopvergunning krijgen. 

Verrassend eenvoudig

In april 2018 leest Lyndsey op internet dat er toch een manier is om haar versterkingsadvies te machtigen, en die is verrassend eenvoudig. Al ligt er nog geen eindrapport, het is voldoende om een aangetekende brief naar de NCG te sturen met een verzoek tot inzage in het dossier. Lyndsey krijgt het advies per ommegaande toegestuurd. Het versterkingsadvies blijkt al vanaf december 2017 in de la te liggen.

Lyndsey leest het rapport en krijgt een blos op haar wangen. Bij een verbouwing blijven alleen de buitenmuren staan. Binnen moet alles opnieuw opgebouwd worden, waarbij dan ook nog eens kris kras door het huis stalen balken komen te hangen. Ofwel: onleefbaar en onverkoopbaar. Dan maar een complete sloop gevolgd door nieuwbouw, denkt Lyndsey. Zij verwacht ook dat zij dat advies krijgt in het gesprek dat nog moet volgen maar dat steeds wordt uitgesteld. 

In de zomer van 2018 worden Lyndsey en haar man opgeschrikt door aardbevingen, die nieuwe schade veroorzaken; scheuren in de muur, lekken in de raamkozijnen en stukken voeg en een steen die beneden zijn gekomen. De schade komt bovenop de schade die zij al gemeld hebben bij de Tijdelijke Mijnbouw Commissie. Maar wanneer komt er nu eens iemand langs om het te bespreken? In september, zoals was beloofd? Nee, dat gaat helaas niet lukken. 

Na haar vraag of immateriële schade ook gemeld kan worden, wordt zij doorverwezen naar de NAM. Die reageert dit keer heel snel. ‘Begin maar een rechtszaak tegen ons.’ 

De vlag kan uit

Intussen wachten Lyndsey en Leon nog op het zogeheten keukentafelgesprek over het versterkingsadvies. Eind december is het dan zover: er is een afspraak voor het keukentafelgesprek over het versterkingsadvies en dat wordt in januari 2019 ook gevoerd. Uitkomst: sloop en nieuwbouw. De vlag kan uit. 

Begin februari gaat de zogeheten intentieverklaring naar de gemeente. Die moet nog wel formeel met de sloop instemmen, maar dat is slechts een formaliteit. Ook moet het taxatierapport worden opgemaakt over de ‘nieuwbouwwaarde’. Ofwel: hoeveel mag de nieuw te bouwen woning gaan kosten.