De aardbevingsschade aan het huis van Nicole en Henk is zo groot, dat hun contra-expert het huis economisch total loss verklaart in 2015. Maar de NAM ontkent, betwist en traineert het proces in de daaropvolgende jaren consequent, waardoor de schade verder oploopt. Dan horen ze 2017 van de NCG dat sloop-nieuwbouw nog de enige optie is. Waar in 2015 versterken nog een mogelijkheid was om het huis te behouden, blijven nu slechts twee muren staan.

De laatste berichten van Nicole van Eijkern en Henk de Lange:

Nicole van Eijkern en Henk de Lange Versterking Groningen

Zelfs de Arbiter moet zich verweren tegen de NAM

10 oktober 2018

Omdat de pogingen van Nicole en Henk om er samen met de NAM uit te komen, niets opleverden, hebben ze hun schadedossier voorgelegd aan de Arbiter. Ze zijn één van de 6.000 oude schadegevallen waar de NAM een ruimhartig voorstel moest doen in opdracht van Wiebes. Het ‘coulancebod’ was allesbehalve ruimhartig of coulant: negenduizend euro.

Lees meer

App-Dam-Nicole-en-Henk-600x400-20180927_5898

Nicole van Eijkern en Henk de Lange

Woonplaats: Appingedam 
Woont er sinds: 2005
Beroep: Nicole is zakelijk adviseur en Henk is adviseur installatie techniek en legionella preventie


Lees ook de verhalen van de andere gezinnen:

Situatie Nicole van Eijkern en Henk de Lange

In stand houden van historie

Nicole en haar man Henk houden de mouwen graag opgestroopt. Als zelfstandig ondernemers (zij adviseur zakelijke dienstverlening en hij adviseur installatietechniek) en als klussers aan hun huis. Dat doen ze graag en met veel passie. Nicole: ‘Dat geldt voor velen die hier in de buurt wonen, er is hier veel historie die met liefde in stand wordt gehouden.’

 

Zekerheidshalve lieten ze een bouwtechnisch onderzoek uitvoeren voordat ze hun huis kochten in 2005. Hier en daar was achterstallig onderhoud, de totale herstelkosten waren ongeveer twaalfduizend euro. De bouwkundige zei: ‘Zelfs als u niks doet, kunt u hier zonder problemen heel oud worden.’

 

Eerste twijfels

In 2010 kwamen de eerste twijfels. ‘In die tijd werd door de NAM ontkend dat de bevingen iets te maken hadden met de gaswinning.’ Langzaam kwamen er steeds meer scheuren in de muren, maar ze dachten: ‘Dat regelen we zelf wel, we willen die strijd niet.’

 

Acht zwaardere bevingen later, waaronder de beving van Leermens (3.0), werd het te erg en besloten ze begin 2014 om toch de nieuwe scheuren te melden bij de NAM. De expert van de NAM erkende dat de schade ontstaan was door de bevingen als gevolg van de gaswinning, maar dat dit enkel gold voor een zeer klein aantal scheuren. De rest werd afgewezen als C-schade (niet door bevingen veroorzaakt).

 

Uw huis is total loss

Begin 2015 komt de contra-expert tot een tegengestelde conclusie: bijna alle schade is aardbevingsschade. Schadeherstel zonder tegelijkertijd het huis de versterken is zinloos, stelt hij vast. Er zullen steeds weer nieuwe scheuren ontstaan en herstelde schades zullen verder scheuren. Hij verklaart daarom het huis economisch total loss: de kosten van schadeherstel en de nodige versterking (beraamd op ongeveer 3 ton) zijn hoger dan de waarde van het huis.

 

NAM werkt tegen

De NAM erkent het rapport van de contra-expert niet. De NAM vindt dat de contra-expert alleen mag reageren op de schade die is opgenomen in het rapport van de door de NAM ingeschakelde expert. Praten over versterkingen van het huis is voor de NAM uit den boze. De contra-expert vindt dit een onrealistische scheiding tussen schade en versterken, waardoor een impasse ontstaat.

 

Nicole en Henk worden amper betrokken bij de discussie en bleven van slag achter. Ze willen helemaal geen nieuw huis, maar weten of en hoe hun huis te redden is.

 

Na veel duwen en trekken worden er eind 2015 uiteindelijk diverse onderzoeken gedaan. De uitkomst is duidelijk: er is wel degelijk sprake van aardbevingsschade.  Opnieuw blijft het stil. Anderhalf jaar lang proberen Nicole en Henk het proces weer op gang te brengen. Afspraken om de situatie te bespreken worden op het laatste moment afgezegd of de NAM komt zonder bericht niet opdagen. Zelfs het inschakelen van een advocaat heeft geen enkel effect. Om op een andere manier tot een oplossing te komen melden Nicole en Henk zich aan voor het versterkingsprogramma Heft in Eigen Hand van de Nationaal Coördinator Groningen.

 

NCG : nieuwbouw enige optie

Ondertussen verslechtert de schade in het huis in een rap tempo door nieuwe bevingen. Dit bevestigt een nieuwe expert van de NCG. Het huis zou niet overeind blijven bij een beving van 3.6, zoals bij Zeerijp, laat staan een beving van 5.0, die verwacht wordt. Het huis wordt weer onderzocht en doorgerekend. In april 2017 komt het eindoordeel: twee muren mogen blijven staan, de rest moet worden gesloopt. Nieuwbouw is ondertussen de enige optie, want de kosten van versterking zijn inmiddels opgelopen tot bijna 8 ton. De contra-expert had in 2015 dus wel degelijk gelijk! Nicole en Henk zijn hier enorm boos en verdrietig over. Als de NAM indertijd de fundering had versterkt en de woning had hersteld, dan had het huis gered kunnen worden. De kosten waren dan ook een stuk lager geweest en de ellende allang voorbij.