‘Het vloeroppervlak wordt kleiner. Het huis blijft gelukkig wel staan’

Rieks Ridder

Rieks en Grietje hebben hun versterkingsadvies binnen. Een ingrijpende verbouwing is vereist: alle wanden worden verstevigd. Het vloeroppervlak wordt kleiner, waardoor de ruimtes anders ingericht moeten worden omdat het anders niet meer past. De luxe hoekkeuken wordt een simpele, rechte keuken en op de wc wordt het zitten met de ellebogen langs het lichaam. Het huis blijft gelukkig wel staan.

Rieks Ridder

Woonplaats: Appingedam
Woont er sinds: 1986
Partner: Grietje
Beroep: Rieks en Grietje zijn beiden gepensioneerd

Najaar 2019

'Heel goed nieuws'

Op het moment dat we Rieks bellen is hij aan het schuren in zijn oude maar vernieuwde woning. Een half jaar hebben hij en zijn vrouw elders gebivakkeerd, maar op 15 oktober verhuizen ze terug naar hun woning. Rieks: ‘Heel goed nieuws dus. Er is wel eens een probleempje geweest, maar dat geeft niet. Dat lossen we met elkaar steeds weer op. Het resultaat telt en dat is heel positief. Ik geloof wel dat ik mazzel had dat ik mocht meedoen met het project “Eigen initiatief” van het NCG (Nationaal Coördinator Groningen). Terwijl andere bewoners in slepende procedures zijn beland, liep het bij ons redelijk vlot.’ 

En de vleermuizen? Worden die alsnog gestoord in hun winterslaap? Rieks: ‘Nee hoor, die bleken er niet te zijn. Of misschien hadden ze al eerder hun toevlucht tot een andere plek genomen.’ 

Juni 2019

De herbouw is begonnen

Het huis is voor de helft gesloopt. De fundering is er nog, de buitenmuren staan nog overeind, maar al het binnenwerk is afgevoerd. De herbouw is begonnen. Over de kosten is nog veel gedoe geweest. Rieks heeft fors moeten investeren in zijn nieuwe woning, maar nu krijgt hij ook wat. Een huis dat ‘levensloopbestendig’ is, met een bad- en slaapkamer op de begane grond. Alles verloopt nu volgens planning. ‘Mag niet klagen’, vindt hij, maar hij volgt hoofdschuddend het nieuws. ‘De ene vertragingstactiek volgt op de andere. Wiebes is daar een meester in.’

April 2019

‘De vleermuizen kunnen rustig uitslapen’ 

Rieks en Grietje hebben hun woning voor een deel zelfgebouwd. Zijn ervaring als technicus bij AKZO kwam Rieks goed van pas. In 2017 horen zij van het versterkingsproject “Eigen initiatief” van het NCG (Nationaal Coördinator Groningen). Experts onderzoeken dan of de woning veilig is. Als dat niet zo is, wordt je huis op kosten van de NAM verstevigd. 

Een ingrijpende verbouwing blijkt nodig. Dikkere wanden, minder vloeroppervlak en dus ook een andere inrichting. De luxe hoekkeuken wordt een simpele, rechte keuken en op de wc kun je straks alleen nog zitten met je ellebogen langs je lichaam. Het huis blijft gelukkig wel staan.

Schriftelijke bevestiging

In september 2018 wordt de herbouwwaarde van de woning getaxeerd. Rieks en Grietje zijn opgelucht. Dat had eigenlijk al een half jaar geleden moeten gebeuren. De bouwbegeleider had weliswaar de opdracht gegeven aan één van de makelaars, maar die wilde eerst een schriftelijke bevestiging van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Hij zei: ‘Als ik de taxatie uitvoer en uw bouwbegeleider wordt vervangen, dan word ik niet betaald.’ Daarna zijn twee taxateurs langsgekomen: één namens Rieks en één namens de NCG. Die moeten samen uitkomen op één prijs. Daarvoor is vier weken ingepland. 

Eind oktober 2018 krijgt Rieks van zijn bouwgeleider de taxatierapporten over de herbouwwaarde en marktwaarde. Met de bouwbegeleider bespreekt hij de budgetaanvraag. Vervolgens stuurt de bouwbegeleider de stukken naar de NCG en het CVW (Centrum voor Veilig Wonen). 

Winterslaap

En dan is er nog een probleempje. Er schijnen vleermuizen zich ergens in hun woning schuil te houden en die mogen niet gestoord worden in hun winterslaap. Als onderzoekers merken dat er inderdaad vleermuizen in huis zijn, kan de versterkingsoperatie pas in april 2019 van start gaan. Dan pas ontwaken de beestjes uit hun winterslaap. Intussen begint Grietje met het inpakken van de dozen. Voor het einde van jaar verhuizen zij naar de tijdelijke woning, schat zij zo in.

De NCG stelt vast dat de bouwplannen in orde zijn en conform de eerder gemaakte afspraken. Maar het CVW laat het er niet bij zitten en gaat er met de stofkam door. Bij alle punten die niet eerder expliciet aan de orde zijn gekomen, schrijft het CVW: ‘Voor rekening bewoner’. Of iets redelijk, logisch of normaal is doet er niet toe. 

Niet eerder om gevraagd…

Een voorbeeld. In het versterkingsadvies staat dat de muren 7 centimeter dikker moeten worden. De aannemer zegt vervolgens dat je dan wel de holle ruimtes tussen de wanden moet vullen met isolatiemateriaal. Ja, dat is nogal logisch, reageert de NCG. Maar wat zegt het CVW? Daar is niet eerder om gevraagd, dus dan krijg je het ook niet. Bij de dikkere muren hoort ook een nieuwe stoppenkast. Je kunt de oude kast immers niet zomaar naar voren trekken, daarvoor is de bedrading niet lang genoeg. De kanttekening van het CVW?  ‘Voor rekening bewoner.’ Niet eerder om gevraagd, dus …

En hoe gaat dan nu verder? De NCG vindt dat het CVW niet moet zeuren, maar die laatste trekt zich daar niets van aan en die beheert het geld. Rieks belt zelf ook nog met het CVW, maar krijgt nul op het rekest. ‘Wij hebben afspraken en daar houden we ons aan,’ krijgt Rieks te horen. Het is al half februari 2019 als de boel nog steeds stil ligt en Rieks zich afvraagt hoeveel geld hij er zelf nog in kan stoppen. Over een paar duizend euro gaat hij niet moeilijk doen. ‘Maar ik ben 73 en kan geen nieuwe hypotheek nemen.’  

Tussen de verhuisdozen

Intussen volgt Rieks het nieuws aandachtig. Hij gaat ook naar de hoorzitting in de Tweede Kamer en hoort daar minister Wiebes iets zeggen dat hem doet duizelen: ‘Het geld is er. Laat de busjes maar rijden.’ Rieks: ‘Ik ben niet iemand die kabaal gaat maken of vanaf de publieke tribune iets gaat roepen. Maar ik dacht wel steeds: Zit toch niet zo te liegen, man!’ Intussen zitten Rieks en Grietje nog steeds tussen de verhuisdozen. En de vleermuizen? Rieks: ‘Nou, als die nog ergens in huis zijn, kunnen zij in elk geval rustig uitslapen.’