Conflict met buren

Wat kunt u doen als u in conflict raakt met uw buren over bouwschade of de erfgrens? Probeer het probleem eerst in goed overleg op te lossen. Gebruik het stappenplan als leidraad bij een conflict met uw buren.

1. Breng het probleem in kaart

Gaat het om een concreet probleem? Kijk dan wat de regels zijn om uw rechtspositie te bepalen. Lastiger wordt het als het om bijvoorbeeld geluidsoverlast gaat. Als u overlast heeft van uw buren, breng dan eerst goed in kaart wat het probleem is. Wanneer komt het voor, is het altijd storend of alleen op bepaalde momenten en wie of wat veroorzaakt het? 

2. Bespreek het probleem met uw buren

Probeer in onderling overleg tot een oplossing te komen. U kunt eraan denken om daarbij een mediator of buurtbemiddelaar in te schakelen. 

3. Stel de buren in gebreke

Helpen bovenstaande stappen niet, dan kunt u de buren in gebreke stellen. Houd er wel rekening mee dat dit uw relatie met uw buren kan verslechteren. U stelt uw buren in gebreke via een brief. Stuur die bij voorkeur met handtekening voor ontvangst. Neem de volgende punten op in de ingebrekestelling:

  • Geef uw buren een redelijke termijn van bijvoorbeeld twee weken om aan uw eis te voldoen.
  • Meld dat u, als u na deze termijn nog niets heeft gehoord, verdere stappen gaat ondernemen.

Als u twijfelt over hoe sterk u staat, kunt u via Vereniging Eigen Huis uw rechtspositie laten bepalen. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Neem dan eerst contact op met uw verzekeraar. 

4. Start een procedure

De laatste stap is het opstarten van een procedure. Voor een geschil met uw buren moet u meestal naar de rechtbank. De rechtbank heeft twee sectoren: kanton en civiel. Het hangt af van het financieel belang van de zaak bij welke sector u terechtkunt. Gaat het om:

  • Minder dan € 25.000, dan moet u naar de sector kanton. Een advocaat is niet verplicht.
  • Meer dan € 25.000 of is de vordering die u claimt niet op geld waardeerbaar, dan moet u naar de sector civiel. In deze sector moet u zich laten bijstaan door een advocaat.

    Informatie over de griffierechten bij de rechtbank vindt u op www.rechtspraak.nl

Of het starten van een procedure zinvol is, hangt af van uw rechtspositie, de procedurekosten, of u een rechtsbijstandsverzekering heeft en wat de gevolgen voor de relatie met uw buren zijn. Twijfelt u of het opstarten van een procedure zinvol is, informeer bij Vereniging Eigen Huis (033) 450 77 50 of schakel uw rechtsbijstandsverzekeraar in. 

 

 

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.