Balansventilatie met wtw

Balansventilatie met warmteterugwinning (wtw) is een ventilatiesyteem voor de afvoer van vervuilde lucht en de aanvoer van schone lucht.

Beschrijving

Een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW) hergebruikt een deel van de warmte, die anders via het ventilatiesysteem naar buiten verdwijnt. De vervuilde lucht wordt door afzuigpunten in de keuken, badkamer en het toilet uit de woning gezogen. De afgevoerde lucht stroomt langs een warmtewisselaar. Het warmteterugwin-systeem gebruikt de warmte uit de afgevoerde lucht vervolgens om de ingevoerde lucht van buiten op te warmen. De opgewarmde verse lucht wordt via leidingen naar ventielen in het huis geblazen. 

Per jaar bespaart u zo'n 250 m3 gas met een balansventilatiesysteem met wtw.

Regelknop

Bewoners kunnen met behulp van een regelknop het ventilatiesysteem harder en zachter zetten. Het systeem kan niet worden uitgeschakeld. 

Calamiteiten

Bij calamiteiten buitenshuis moet het mogelijk zijn het systeem uit te schakelen. Trek in dat geval de stekker uit het stopcontact, of zet de schakelaar om in de meterkast.

Bypass

Veel balansventilatiesystemen hebben een bypass. Die zorgt ervoor dat de inkomende lucht in de zomer niet langs de warmtewisselaar stroomt.

Onderhoud

De filters in het balansventilatiesysteem moeten regelmatig schoon worden gemaakt. De ventilatorbox een keer per twee jaar en de kanalen ongeveer een keer in de acht jaar. Maak de ventielen regelmatig schoon en plaats deze op dezelfde plek terug.

Aandachtspunten

Afzuigkap aansluiten op de mechanische ventilatie

Het is mogelijk om de afzuigkap aan te sluiten op de mechanische ventilatie. Houdt er dan wel rekening mee dat het ventilatiesysteem snel vervuild raakt. Ook kunnen er kookluchten in de badkamer terechtkomen. 

Relatieve luchtvochtigheid

De relatieve luchtvochtigheid, in procenten, geeft aan hoeveel waterdamp er in de lucht zit ten opzichte van wat maximaal mogelijk zou zijn. Hoe hoger de luchttemperatuur, hoe meer grammen waterdamp de lucht bevat. De ideale relatieve luchtvochtigheid is tussen de 40 en de 55 %.

Een hoge luchtvochtigheid in een woning kan leiden tot vochtproblemen, zoals schimmelvorming. Voorkom een hoge luchtvochtigheid door goed te ventileren.

Omgekeerd kan een te lage luchtvochtigheid ook tot problemen leiden. Sommige mensen ervaren daardoor ademhalingsproblemen. Bovendien kunnen houten vloeren en meubelen gaan krimpen en scheuren. Voeg dan extra vocht toe aan de lucht, bijvoorbeeld door gebruik te maken van luchtbevochtigers. 

Ventileren

Goed ventileren is belangrijk om de lucht in huis gezond te houden. Het voorkomt dat het te vochtig wordt in huis.

Gaat u uw huis verbouwen of isoleren? Neem dan meteen de ventilatie mee om vochtproblemen te voorkomen. Een goed isolatiebedrijf wijst u altijd op het belang van goede ventilatie in de woning.

Meer tips over ventileren

Bestaande bouw

Balansventilatie met wtw kan bijna niet in bestaande bouw worden toegepast. Alleen bij een complete renovatie van een woning wordt nog wel eens gekozen voor balansventilatie met wtw.

Alternatief: decentrale WTW-ventilatie 
Bij bestaande woningen wordt soms een decentrale wtw-installatie geplaatst. In dat geval wordt in de gevel van elke verblijfsruimte een kleine WTW-box geplaatst. Soms is dit een aparte box, maar de installatie kan ook worden gecombineerd met een radiator. 

Comfort

Een goed functionerend balansventilatiesysteem biedt een hoog comfort. Doordat bij balansventilatie geen rooster nodig is, heeft u weinig last van geluiden van buiten de woning.

Balansventilatiesystemen worden niet altijd goed aangelegd, waardoor ze onnodig veel geluid maken. Hierdoor gebruiken veel mensen het systeem niet optimaal. Goed onderhoud is daarnaast van essentieel belang voor het functioneren van het systeem.