Onderzoeksplicht

De onderzoeksplicht houdt in dat de koper zowel de bouwkundige als de juridische staat van een woning moet onderzoeken. Onderzoek naar de juridische staat is bijvoorbeeld een check van het bestemmingsplan.

Voor onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning kun je een bouwkundige inschakelen. Deze stelt een keuringsrapport op. Hiermee weet je beter wat je koopt. 

Zorg dat je vóór de koop een antwoord hebt op de volgende vragen: 

Wat is de staat van de woning?

Let op sporen van lekkage en controleer de kozijnen en het houtwerk. Bij de bezichtiging van een huis is het handig om een checklist mee te nemen. Serieus geïnteresseerd in de woning? Laat een bouwtechnische keuring uitvoeren. Voor een keuring heb je toestemming nodig van de verkoper.

Zijn er erfdienstbaarheden?

Bij een erfdienstbaarheid is het ene perceel dienstbaar aan het andere (vaak aangrenzende) perceel. Een concreet voorbeeld van een erfdienstbaarheid is een recht van overpad. Dat houdt in dat een eigenaar het recht heeft om over het erf van zijn buurman te lopen om bijvoorbeeld bij zijn achterdeur te komen.

Een erfdienstbaarheid ontstaat door vestiging via een notariële akte, gevolgd door een inschrijving in de openbare registers bij het Kadaster, of door verjaring. Een erfdienstbaarheid die door verjaring is ontstaan, blijkt niet altijd uit het Kadaster. Dit kun je expliciet aan de verkoper vragen.

Is er een kettingbeding?

Dit is de verplichting om iets te doen, zoals de voortuin onderhouden. Die verplichting wordt vastgelegd in de koopovereenkomst, met daaraan gekoppeld een ‘doorgeefverplichting’: als je de woning later verkoopt, moet je weer in de koopovereenkomst opnemen dat de koper zijn tuin moet onderhouden én dat hij die verplichting op zijn beurt weer aan zijn rechtsopvolger moet opleggen. Dit alles op straffe van een boete. 

Zijn er verkoopregulerende bepalingen?

Een veelvoorkomende bepaling is het anti-speculatiebeding. Dit houdt in dat je, als je de woning binnen een bepaalde termijn verkoopt, de winst geheel of gedeeltelijk moet afdragen. De mate van winst die je moet afdragen, wordt ieder jaar minder.

De meeste verkoopregulerende bepalingen zijn vastgelegd als kettingbeding. De bepaling geldt dan alleen voor de koper als de verkoper deze overdraagt in de koopovereenkomst. Als je het huis weer verkoopt, moet je ditzelfde beding weer met een koper afspreken.

Wat zegt het bestemmingsplan?

Je kunt het bestemmingsplan inzien. Hierin staat wat de bouwmogelijkheden en de gebruiksmogelijkheden zijn van het perceel en de wijk waar de woning staat.

Heeft de gemeente voorkeursrecht?

Wil je de woning verkopen en de gemeente heeft een voorkeursrecht? Dan moet je het huis eerst aanbieden aan de gemeente. Vraag bij de gemeente na of op jouw huis de wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing is.

Is er bodemverontreiniging?

Op bodemloket.nl kun je opzoeken of de woning wellicht op verontreinigde grond staat. Informeren bij de gemeente kan ook.

Is er erfpacht?

Ga na of het huis op eigen grond of op erfpachtgrond staat. Is er sprake van erfpacht, dan word je geen eigenaar van de grond waarop de woning staat. Je betaalt jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van de grond. Deze vergoeding wordt ook wel canon genoemd.  

Bouwtechnische keuring

Voorkom verrassingen en laat een bouwtechnische keuring uitvoeren. Eventuele kosten voor vervangen of opknappen staan ook in het rapport. Plan een keuring ›

Uitkomst keuring en eventuele consequenties

Valt de uitkomst van de keuring tegen? Dan kun je, als de koop nog niet is gesloten, onderhandelen over de koopprijs. Is de koop wel gesloten, dan kun je onder de koop uit, als je deze mogelijkheid hebt opgenomen in de ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst. Je moet dan wel voldoen aan de daarin genoemde voorwaarden.  

Bouwtechnische keuring

Bouwtechnische keuring
Meer zekerheid over de bouwtechnische staat van een woning? Laat een onafhankelijke Bouwtechnische keuring uitvoeren door een van onze experts. Vraag keuring aankeyboard_arrow_right

E-book 'Bieden, onderhandelen & kopen'

E-book 'Bieden, onderhandelen & kopen'
Ons gratis e-book over bieden en onderhandelen staat vol praktische informatie en tips. Download het e-bookkeyboard_arrow_right

Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring
Met een bouwkundige keuring kom je erachter of een huis zichtbare gebreken heeft en welk prijskaartje hieraan hangt. Meer over de bouwkundige keuringkeyboard_arrow_right

Onze diensten

Onze diensten
Van hypotheekadvies tot een bouwkundige keuring: ontdek hoe we jou kunnen helpen bij het kopen van woning. Bekijk onze dienstenkeyboard_arrow_right