Conflict makelaar

Hoe beëindigt u de opdracht aan de makelaar? En hoe lost u een conflict over de nota op?

Stoppen met de opdracht

Als u een opdracht wilt beëindigen, kunt u die opzeggen (ook wel intrekken genoemd) of ontbinden. Opzeggen kan altijd, ontbinden is aan regels gebonden.

De opdracht opzeggen

  • Het kan zijn dat u intrekkingskosten moet betalen. Dit is een deel van het loon van de makelaar. De meeste makelaars werken met algemene voorwaarden waarin staat dat de makelaar alleen recht heeft op intrekkingskosten als u dit in de overeenkomst met de makelaar heeft afgesproken.
  • De makelaar heeft veelal recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

De opdracht ontbinden

  • U moet kunnen aantonen dat de makelaar wezenlijk tekortschiet. Hij spant zich bijvoorbeeld onvoldoende in om een huis voor u te vinden. Dit is vaak lastig aan te tonen, omdat de makelaar in het algemeen een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.
  • Leg een dossier aan van correspondentie, waaruit blijkt dat de makelaar zijn werk niet goed doet. 
  • Stel de makelaar eerst in gebreke via een aangetekende brief. Hierin geeft u de makelaar een laatste kans om binnen een bepaalde termijn zijn verplichtingen alsnog na te komen. Doet hij dat niet, dan mag u na die termijn de overeenkomst ontbinden. Win eerst juridisch advies in voordat u gaat ontbinden.
  • Is de ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd, dan betaalt u vaak alleen de gemaakte kosten, geen intrekkingskosten of courtage.

Conflict over de nota

Een conflict met de makelaar over de nota? Dan kunt u als volgt te werk gaan:

  1. Probeer samen met de makelaar tot een oplossing te komen. Leg eventuele afspraken die hieruit voortvloeien schriftelijk vast.
  2. Komt u niet tot een oplossing, geef dan in een brief aan welk deel van de betaling u betwist en om welke reden. Vraag de makelaar om een reactie binnen bijvoorbeeld twee weken. Betaal alvast het bedrag dat u niet betwist.
  3. Als u en de makelaar er niet uitkomen en uw makelaar is aangesloten bij NVM, VBO of VastgoedPRO, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Makelaardij. Deze procedure is relatief goedkoop en laagdrempelig. Heeft u een conflict met de makelaar over aansprakelijkheid voor schade, dan is de geschillencommissie slechts bevoegd tot een financieel belang van € 10.000.
Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.