Conflict makelaar

Hoe beëindigt u de opdracht aan de makelaar? En hoe lost u een conflict over de nota op?

Stoppen met de opdracht

Als u een opdracht wilt beëindigen, kunt u die opzeggen (ook wel intrekken genoemd) of ontbinden. Opzeggen kan altijd, ontbinden is aan regels gebonden.

De opdracht opzeggen

  • Het kan zijn dat u intrekkingskosten moet betalen. Dit is een redelijk deel van het loon van de makelaar. Als de Consumentenvoorwaarden Makelaardij van toepassing zijn, dan heeft de makelaar alleen recht op intrekkingskosten als u dit in de overeenkomst met de makelaar heeft afgesproken.
  • De makelaar heeft veelal recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

De opdracht ontbinden

  • U moet kunnen aantonen dat de makelaar wezenlijk tekortschiet. Hij spant zich bijvoorbeeld onvoldoende in om een huis voor u te vinden. Dit is vaak lastig aan te tonen, omdat de makelaar in het algemeen een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.
  • Leg een dossier aan van correspondentie, waaruit blijkt dat de makelaar zijn werk niet goed doet. 
  • Stel de makelaar eerst in gebreke via een aangetekende brief. Hierin geeft u de makelaar een laatste kans om binnen een bepaalde termijn zijn verplichtingen alsnog na te komen. Doet hij dat niet, dan mag u na die termijn de overeenkomst ontbinden. Win eerst juridisch advies in voordat u gaat ontbinden.
  • Is de ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd, dan betaalt u vaak alleen de gemaakte kosten, geen intrekkingskosten of courtage.

Als u na het beëindigen van de opdracht toch een woning koopt en de makelaar kan bewijzen dat de koop het gevolg is van zijn inspanningen, dan kan het zijn dat u hem alsnog courtage moet betalen.

Conflict over de nota

Een conflict met de makelaar over de nota? Dan kunt u als volgt te werk gaan:

  1. Probeer samen met de makelaar tot een oplossing te komen. Leg eventuele afspraken die hieruit voortvloeien schriftelijk vast.
  2. Komt u niet tot een oplossing, geef dan in een brief aan welk deel van de betaling u betwist en om welke reden. Vraag de makelaar om een reactie binnen bijvoorbeeld twee weken. Betaal alvast het bedrag dat u niet betwist.
  3. Als u en de makelaar er niet uitkomen en de Consumentenvoorwaarden Makelaardij van toepassing zijn, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Makelaardij. Deze procedure is relatief goedkoop en laagdrempelig. Heeft u een conflict met de makelaar over aansprakelijkheid voor schade, dan is de geschillencommissie slechts bevoegd tot een financieel belang van € 10.000.

Rechtsbijstand nodig?

Heeft u een geschil met een makelaar? Als lid van Vereniging Eigen Huis kunt u rekenen op onze Rechtsbijstand. Profiteer van onze expertise.

Eigen Huis Rechtsbijstand

Veelgestelde vragen

Wie is aansprakelijk voor een afwijkend aantal m2 in mijn gekochte (bestaande) woning?

Ik wil stoppen met mijn makelaar. Hoe doe ik dat en ben ik hem dan geld verschuldigd?

Mag een verkopend makelaar potentiële kopers tegen elkaar laten opbieden?