Conflict makelaar

Hoe beëindigt u de opdracht van de makelaar? En hoe lost u een conflict over de nota op?

Stoppen met de opdracht

Als u een opdracht wilt beëindigen, kunt u die opzeggen (ook wel intrekken genoemd) of ontbinden. Opzeggen kan altijd, ontbinden is aan regels gebonden.

De opdracht opzeggen

  • Het kan zijn dat u intrekkingskosten moet betalen. Dit is een redelijk deel van het loon van de makelaar. Als de Consumentenvoorwaarden Makelaardij van toepassing zijn, dan heeft de makelaar alleen recht op intrekkingskosten als u dit in de overeenkomst met de makelaar heeft afgesproken.
  • De makelaar heeft veelal recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

De opdracht ontbinden

  • U moet kunnen aantonen dat de makelaar wezenlijk tekortschiet. Hij spant zich bijvoorbeeld onvoldoende in om een huis voor u te vinden. Dit is vaak lastig aan te tonen, omdat de makelaar in het algemeen een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.
  • Leg een dossier aan van correspondentie, waaruit blijkt dat de makelaar zijn werk niet goed doet. 
  • Stel de makelaar eerst in gebreke via een aangetekende brief. Hierin geeft u de makelaar een laatste kans om binnen een bepaalde termijn zijn verplichtingen alsnog na te komen. Doet hij dat niet, dan mag u na die termijn de overeenkomst ontbinden. Win eerst juridisch advies in voordat u gaat ontbinden.
  • Is de ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd, dan betaalt u vaak alleen de gemaakte kosten, geen intrekkingskosten of courtage.

Als u na het beëindigen van de opdracht toch een woning koopt en de makelaar kan bewijzen dat de koop het gevolg is van zijn inspanningen, dan kan het zijn dat u hem alsnog courtage moet betalen.

Conflict over de nota

Een conflict met de makelaar over de nota? Dan kunt u als volgt te werk gaan:

  1. Probeer samen met de makelaar tot een oplossing te komen. Leg eventuele afspraken die hieruit voortvloeien schriftelijk vast.
  2. Komt u niet tot een oplossing, geef dan in een brief aan welk deel van de betaling u betwist en om welke reden. Vraag de makelaar om een reactie binnen bijvoorbeeld twee weken. Betaal alvast het bedrag dat u niet betwist.
  3. Als u en de makelaar er niet uitkomen en de Consumentenvoorwaarden Makelaardij van toepassing zijn, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Makelaardij. Deze procedure is relatief goedkoop en laagdrempelig. Heeft u een conflict met de makelaar over aansprakelijkheid voor schade, dan is de geschillencommissie slechts bevoegd tot een financieel belang van € 10.000.

Rechtsbijstand nodig?

Heeft u een geschil met een makelaar? Als lid van Vereniging Eigen Huis kunt u rekenen op onze Rechtsbijstand. Profiteer van onze expertise.

Eigen Huis Rechtsbijstand