Welke makelaar

Kies een makelaar die is aangesloten bij een van de branche-organisaties NVM, Vastgoedpro of VBO. Deze hebben goede consumentenvoorwaarden die samen met onder meer Vereniging Eigen Huis zijn opgesteld. Zorg dat in de opdracht met de makelaar de volgende punten staan: 

 • Welke werkzaamheden verricht de makelaar voor u?
  Bijvoorbeeld zoeken naar woningen, bezichtigingen, prijsonderhandelingen en de koopovereenkomst opstellen.
 • Hoe hoog is de courtage?
  De courtage voor een aankoopopdracht ligt vaak lager dan voor een verkoopopdracht, omdat in het eerste geval de werkzaamheden van de makelaar meestal minder veelomvattend zijn. Spreek een courtage inclusief btw af.
 • Welke kosten worden naast de courtage in rekening gebracht?
  Bij een aankoopopdracht is dit meestal niet aan de orde. Bij een verkoopopdracht gaat het vaak om advertentiekosten.
 • Wat betaalt u als u de opdracht intrekt? 
  Vaak zijn dit de eventuele kosten die de makelaar heeft gemaakt en intrekkingskosten. Als de Consumentenvoorwaarden Makelaardij van toepassing zijn, dan heeft de makelaar alleen recht op een bedrag aan intrekkingskosten als dit is afgesproken bij het verstrekken van de opdracht. 
 • Zijn de algemene voorwaarden van toepassing?
  Makelaars die zijn aangesloten bij een van de brancheorganisaties moeten werken volgens de Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij. Let erop dat u deze voorwaarden ontvangt van uw makelaar.

Wel of geen makelaar?
Conflict met de makelaar oplossen of stoppen met de opdracht