Bestaand appartement kopen

Koop je een bestaand appartement, dan is het belangrijk om onder meer de volgende aspecten te checken:

 • Staat het appartementencomplex op erfpachtgrond?
 • Is er een bestemmingsplan voor de buurt waarin het appartementencomplex staat en zo ja, wat staat daarin?
 • Is er sprake van een erfdienstbaarheid (bijvoorbeeld een recht van overpad)?

Vereniging van Eigenaars: stel vragen

Wie een appartement koopt, is automatisch en verplicht lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Controleer daarom of de VvE actief is en goed functioneert. Vraag naar en onderzoek de volgende zaken:

 • Is de VvE actief of slapend?
 • Een kopie van de splitsingsakte, het splitsingsreglement. splitsingstekening en eventueel het huishoudelijk reglement.
 • Een kopie van de jaarstukken en een kopie van de begroting van de VvE.
 • Kopie van de notulen van de vergaderingen van de VvE.
 • Kopie van het meerjarenonderhoudsplan. 
 • Is de VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 • Welke verzekeringen heeft de VvE afgesloten?
 • Hoe hoog zijn de maandelijkse bijdragen (servicekosten)?
 • Heeft de verkoper achterstanden in de maandelijkse bijdragen?
 • Heeft de VvE geld geleend na 1 januari 2018?
 • Hoe groot is het reservefonds?
 • Welke delen van het appartement zijn gemeenschappelijk en welke zijn privé?
 • Heeft het appartementencomplex een lift?
 • Gaat het om alleen koopappartementen of ook huur?
 • Heeft de VvE een professionele beheerder?