Huis met gebreken: wie betaalt? 

Wie betaalt de herstelkosten voor gebreken aan een pas gekocht huis? Dat hangt onder meer af van wat er in het koopcontract is vastgelegd en of het gebrek al voor de overdracht aanwezig was. Wij zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij. 

Mededelingsplicht verkoper

Een verkoper moet volgens zijn mededelingsplicht alle gebreken die bij hem bekend zijn melden. Doet hij dit niet en was het gebrek voor de koper niet zichtbaar tijdens de bezichtiging, dan kan de verkoper aansprakelijk zijn voor het gebrek.

Normaal gebruik 

Meestal wordt gebruikgemaakt van de model koopovereenkomst. Deze model koopovereenkomst is opgesteld door makelaarsorganisaties NVM, VastgoedPro en VBO, in samenwerking met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. 

In artikel 6.1 van dit contract staat dat de koper alle zichtbare en onzichtbare gebreken aanvaardt. Artikel 6.3 is hierop een uitzondering. Hierin verklaart de verkoper dat de woning voor normaal gebruik geschikt is. Blijkt er sprake van een gebrek waardoor de woning niet normaal gebruikt kan worden (bijvoorbeeld een rotte dakconstructie)? En was het gebrek voor de koper niet zichtbaar tijdens de bezichtiging? Dan kan de verkoper aansprakelijk zijn voor dit gebrek. 

Clausules koopovereenkomst

Door verschillende clausules in de koopovereenkomst kan afbreuk worden gedaan aan de garantie dat de woning voor normaal gebruik geschikt is. Denk aan de volgende clausules: 

  • Ouderdomsclausule: de verkoper beperkt of sluit zijn aansprakelijkheid uit voor gebreken die komen door ouderdom van de woning. 
  • Niet-zelfbewoningsclausule: de verkoper heeft de woning niet zelf bewoond en weet daardoor niets van eventuele gebreken. Zijn aansprakelijkheid voor gebreken wordt beperkt of uitgesloten.
  • Asbestclausule: de verkoper beperkt zijn aansprakelijkheid, of sluit zijn aansprakelijkheid uit voor het geval dat er later asbest in de woning aanwezig blijkt te zijn.

Bouwkundige keuring

Als koper moet je goed op de hoogte zijn van de staat van een huis; een bouwkundige keuring geeft meer zekerheid.  

 

Ook interessant

Waarom een bouwkundige keuring?

Je ziet zelf waarschijnlijk wel of het schilderwerk in slechte staat is. Maar herken je ook verouderde elektra? Of asbest? Voordelen keuring

Hypotheek en overdracht

Zijn jij en de verkoper het eens over de prijs, dan is het tijd om de hypotheek te regelen. Wat komt hierbij kijken? Naar hypotheek en overdracht

Koopovereenkomst tekenen

Bij het tekenen van een koopovereenkomst komt veel kijken. Let bijvoorbeeld op de ontbindende voorwaarden. Meer over de koopovereenkomst

Onze diensten bij het kopen van een huis