Stappenplan verborgen gebreken

Heb je een bestaand huis gekocht en na de eigendomsoverdracht een verborgen gebrek ontdekt? En denk je dat de verkoper hiervoor aansprakelijk is? Volg ons stappenplan: 

1. Meld het gebrek

Meld het gebrek zo snel mogelijk aan de verkoper en vraag hem het probleem op te lossen. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Doe je dit telefonisch, bevestig dan schriftelijk wat je hebt besproken. Meld het gebrek in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld lekkage, ook bij je opstal- of inboedelverzekeraar. Overleg met de verzekeraar over de te nemen stappen. De dekking die de verzekeraar biedt, kan onderstaand stappenplan beïnvloeden. 

2. Zoek samen een oplossing

Geef de verkoper vervolgens de kans het probleem ter plaatse te bekijken en een oplossing te bieden. Probeer er zo samen uit te komen. 

3. Ingebrekestelling

Kom je er met de verkoper niet uit? Dan kun je hem in gebreke stellen. Dit doe je met een aangetekende brief. Heb je een rechtsbijstandverzekering? Schakel voordat je de brief stuurt jouw verzekeraar in.

Als je de brief zelf schrijft, neem dan de volgende punten op:

  • Geef de verkoper in de brief een redelijke termijn van bijvoorbeeld twee weken om alsnog met een oplossing te komen.
  • Meld dat, als je na die termijn nog niets hebt gehoord, jij je vrij acht verdere stappen te nemen.

Gebruik de voorbeeldbrief ingebrekestelling (Word)

4. Geschillenbeslechting

Heeft de ingebrekestelling geen effect, neem dan contact op met een juridisch adviseur. Overleg of een procedure zinvol is of dat andere stappen nodig zijn. Of een procedure zinvol is, hangt af van je rechtspositie, het financieel belang, de procedurekosten en of je een rechtsbijstandsverzekering hebt.

We zijn genomineerd voor website van het jaar. Stem je op ons?