Stappenplan verborgen gebreken

Heb je een bestaand huis gekocht en na de eigendomsoverdracht een verborgen gebrek ontdekt? En denk je dat de verkoper hiervoor aansprakelijk is? Wij hebben een duidelijk en overzichtelijk stappenplan voor je opgesteld.

Het belangrijkste is een koel hoofd houden en zoeken naar mogelijkheden. Soms kan je er samen met de verkoper uitkomen, mocht dat niet het geval zijn, dan kun je de verkoper in gebreke stellen en als nodig juridische stappen ondernemen.

1. Meld het verborgen gebrek

Meld het gebrek zo snel mogelijk aan de verkoper en vraag hem het probleem op te lossen. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Doe je dit telefonisch, bevestig dan schriftelijk wat je hebt besproken. Meld het gebrek in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld lekkage, ook bij je opstal- of inboedelverzekeraar. Overleg met de verzekeraar over de te nemen stappen. De dekking die de verzekeraar biedt, kan onderstaand stappenplan beïnvloeden.

2. Verborgen gebreken: kan je er samen uitkomen?

Geef de verkoper vervolgens de kans het probleem ter plaatse te bekijken en een oplossing te bedenken. Zo kan de verkoper aanbieden om een reparatie (deels) te betalen. Hoewel het voor geen van de partijen doorgaans een fijn proces is, zijn de alternatieven, ingebrekestelling of juridische stappen nog vervelender. Probeer er zo samen uit te komen voordat je de verkoper in gebreke stelt.

3. Wanneer moet je iemand in gebreke stellen?

Kom je er met de verkoper niet uit? Dan kun je hem in gebreke stellen. Dit doe je met een aangetekende brief. Heb je een rechtsbijstandverzekering? Schakel voordat je de ingebrekestellingsbrief stuurt jouw verzekeraar in.

Als je de brief zelf schrijft, neem dan de volgende punten op:

  • Geef de verkoper in de brief een redelijke termijn van bijvoorbeeld twee weken om alsnog met een oplossing te komen.
  • Meld dat, als je na die termijn nog niets hebt gehoord, jij je vrij acht verdere stappen te nemen.

Gebruik de voorbeeldbrief ingebrekestelling (Word)

4. Ingebrekestelling niet genoeg: wanneer moet je overstappen naar de rechter?

Heeft de ingebrekestelling geen effect, neem dan contact op met een juridisch adviseur. Hoewel het terecht kan zijn dat je de verkoper in gebreke stelt, is het niet zeker of je een rechtszaak moet beginnen. Overleg of een procedure zinvol is of dat andere stappen nodig zijn. Of een procedure zinvol is, hangt af van je rechtspositie, het financieel belang, de procedurekosten en of je een rechtsbijstandsverzekering hebt.

Ook interessant

Wanneer een Bouwtechnische keuring laten doen?

Een Bouwtechnische keuring van een huis wordt gedaan voor de aankoop of verkoop van een huis. Waarom een keuring

Bouwkundige keuring: weet wat je koopt

Met een onafhankelijke bouwkundige keuring voorkom je dat je teveel betaalt voor een huis. Meer over keuren

Koopcontract en bedenktijd

Na het tekenen van het koopcontract is de koop zo goed als rond. Nu gaat de wettelijke bedenktijd in. Lees meer