Warmtepomp

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst. De pomp kan op een energiezuinige manier een huis verwarmen en koelen, en zorgen voor warm tapwater.

Er bestaan verschillende warmtepompsystemen. Die gebruiken warmte uit de bodem, water of uit de lucht om een woning of het tapwater te verwarmen. Deze warmte wordt via een vloeistof (vergelijkbaar met koelvloeistof in auto's) in leidingen naar het huis getransporteerd en vervolgens naar een hogere temperatuur gebracht. 

Voor een warmtepomp die warmte uit de aarde haalt, moet een bron worden geboord. Zo'n warmtepomp wordt vaak gebruikt om het hele huis warm te krijgen en al het tapwater te verwarmen. Als aanvulling wordt soms een zonneboiler gebruikt.

Een warmtepomp die tapwater verwarmt, heeft een groot voorraadvat met water. De spiraal in het water geeft de warmte uit de bron af en brengt daarmee het water in het voorraadvat op temperatuur.

Back-up systeem

Een warmtepomp heeft vaak een back-up systeem. Als de bewoners teveel warmte vragen, zorgt een elektrisch verwarmingselement voor de gevraagde warmte. Dit systeem moet zo min mogelijk worden gebruikt, omdat het veel elektriciteit kost.

Combinatie met cv

Een warmtepomp is ook te combineren met een cv-ketel. Een cv-ketel met een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht. Dit gebeurt met een buitenunit. Als de buitenunit te weinig warmte kan leveren, bijvoorbeeld bij vorst, dan verwarmt de ketel bij met gas. De combinatie van een warmtepomp met een cv-ketel wordt een hybride warmtepomp genoemd. 

Efficiëntie

De efficiëntie van warmtepompen wordt uitgedrukt in een Coëfficiënt of Performance-waarde (COP-waarde). Als de COP-waarde 5 is, kan de warmtepomp 5 keer meer energie leveren dan hij gebruikt.

Kosten (zonder subsidie) en besparing

Warmtepompsystemen zijn vooral geschikt voor goed geïsoleerde woningen. Bij slecht geïsoleerde woningen met alleen radiatoren met hoge temperaturen is de besparing ook minder hoog. De kosten van een warmtepomp met bronboring, tussen de 10 en 15 duizend euro, wegen dan niet op tegen de besparing. Is er echter sprake van vloerverwarming en wil je zomers ook koelen, dan is een bodembron aan te raden. Je hoeft dan geen airco meer aan te schaffen.

Een warmtepomp met een buitenunit is een stuk goedkoper, zo’n 8 tot 12.000 euro inclusief installatie, maar verbruikt ook meer stroom. 
Een hybride warmtepomp kost rond de 5000 euro, maar je blijft gas gebruiken en ook de vaste kosten voor jouw gasaansluiting blijven gelijk. 
Met subsidie is de investering in een warmtepomp een stuk lager. Een terugverdientijd onder de 10 jaar is daarmee voor verschillende situaties binnen handbereik.  

Subsidie voor duurzame warmte

Aandachtspunten

Nauwkeurige afstemming

Het vermogen bij een bodemwarmtepomp wordt nauwkeurig berekend. De warmtebron en de hoeveelheid warmte die de woning nodig heeft, worden op elkaar afgestemd. Dat kan lastig zijn als de huiseigenaar zijn woning wil uitbreiden. In veel gevallen is er dan ook meer verwarming nodig.

Eisen drinkwateraanleg

De aansluiting van toestellen op het drinkwaternet moet voldoen aan strenge eisen. Vuil water mag niet worden gemengd met het schone drinkwater. 

Combinatie met vloerverwarming

Een warmtepomp werkt het beste als het verschil in temperatuur tussen de bron en het afgiftesysteem niet te groot is. Daarom wordt bij een warmtepomp bijna altijd gekozen voor vloer- of wandverwarming.

Vloerverwarming kan op warme dagen ook worden gebruikt om de woning te koelen. In plaats van warm water wordt dan gewoon water door de leidingen gepompt. De leidingen nemen dan een deel van de warmte op uit de woning.