Asbest

Sinds juli 1993 is asbest niet meer toegestaan, maar in oude woningen kan nog asbestcement of asbestisolatie aanwezig zijn.

Verbod op asbestdaken voorlopig van de baan

Voorlopig komt er geen verbod op asbesthoudende daken die rechtstreeks in contact staan met de buitenlucht. De Eerste Kamer heeft op 4 juni een wetsvoorstel voor zo'n verbod verworpen. Hoewel veel Eerste Kamerleden wel voelen voor een verbod, vinden ze dat het kabinet te overhaast te werk gaat. Het voorstel zou huiseigenaren die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen. 
Vorig jaar oktober stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel om asbestdaken per 2025 te verbieden. De plannen lagen er al een paar jaar. Het kabinet wilde met het verbod voorkomen dat asbestvezels door verwering in de lucht en het water terecht zouden komen, waar ze gezondheid van mensen en dieren konden schaden.
Vereniging Eigen Huis heeft altijd al gezegd dat het wetsvoorstel in deze vorm onuitvoerbaar was, omdat huiseigenaren aan hun lot werden overgelaten. 

Advies op maat

Wil je weten of je asbest op het dak of elders in huis hebt en wat je dan vervolgens kunt doen, compleet met een indicatie van de kosten en subsidiemogelijkheden? Milieu Centraal heeft hiervoor een handige tool ontwikkeld.

Asbest: gevaarlijk of niet?

Asbest is tot in de jaren tachtig veel in woningbouw gebruikt omdat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is. Inademing bij het slopen en verwerken kan tot ernstige ziekten leiden, zoals long- en buikvlieskanker. Asbestvezels kunnen levensgevaarlijk zijn als ze vrijkomen en worden ingeademd. Als je onbeschadigd materiaal laat zitten, bestaat er volgens deskundigen echter geen gevaar. Je hebt toestemming nodig van je gemeente om asbesthoudend materiaal te verwijderen. 

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in een ander materiaal, waardoor de kans dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken klein is. Als het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen de asbestvezels niet of nauwelijks vrij.
Niet-hechtgebonden asbestvezels zijn niet in een ander materiaal vastgezet. Daardoor kunnen asbestvezels makkelijker vrijkomen en gezondheidsrisico's opleveren. Losgebonden asbest moet daarom altijd worden afgedekt of verwijderd. 

Bekijk de Asbestwegwijzer

De Asbestwegwijzer geeft je een indruk van asbesthoudende producten die in en aan de buitenkant van woningen zijn gebruikt. 

Meer informatie over asbest

Advies op maat

We zijn genomineerd voor website van het jaar. Stem je op ons?