Zorg voor voldoende ventilatie

Bij gebrek aan ventilatie neemt de luchtvochtigheid in huis toe, een ideaal klimaat voor schimmels en huisstofmijt. Door een slechte luchtkwaliteit kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Lees hoe je door goede ventilatie vocht in je woning kunt voorkomen.

Welk ventilatiesysteem heb ik?

Natuurlijk ventilatiesysteem

Ventilatie vindt plaats via ramen, roosters voor toevoer en pijpjes in het dak voor de afvoer.

Mechanisch ventilatiesysteem

Ventielen zitten meestal in de keuken, badkamer en het toilet. De afvoer van vervuilde lucht verloopt mechanisch, via een ventilatie-unit, die vaak bij de cv-ketel staat. Als bewoner zorg je zelf voor de aanvoer van frisse lucht, via openstaande roosters en ramen.
Een mechanisch systeem kan vraaggestuurd zijn. Dan wordt er extra lucht afgevoerd bij een te hoog CO2-gehalte of een te hoge luchtvochtigheid. Sensoren in bijvoorbeeld woonkamer en badkamer signaleren dit. 

Balansventilatiesysteem

Bij dit systeem verloopt zowel de aanvoer als afvoer van lucht mechanisch via een ventilatie-unit, door gescheiden leidingen. Meestal worden de leidingen met inkomende lucht indirect opgewarmd door de afvoerleidingen met uitgaande lucht (warmteterugwinning). 

Wat kan ik zelf doen?

Bij natuurlijke ventilatie:

 • Dagelijks elke ruimte goed luchten.
 • Regelmatig controleren of de roosters in de kozijnen nog goed openstaan.
 • Het reinigen van de roosters in de kozijnen, bijvoorbeeld met een stofzuiger.

Bij mechanische ventilatie:

 • Dagelijks elke ruimte goed luchten.
 • De ventielen die de lucht afzuigen jaarlijks reinigen en in dezelfde stand terugplaatsen.
 • Eens per twee jaar een erkende, gespecialiseerde installateur laten komen, voor onderhoud aan de ventilatie-unit. Dit kost circa € 150.
 • Zet het systeem in stand drie voor extra ventilatie bij: was in huis drogen, douchen, koken en veel mensen in huis. Dit hoeft niet als het systeem vraaggestuurd is, want dan gaat het automatisch.

Bij balansventilatie:

 • De ramen hoeven niet open voor verse lucht. Houd de ramen dicht als de kachel aan staat of als het buiten warmer is dan binnen.
 • Reinig de ventielen die de lucht aanvoeren en afzuigen jaarlijks en plaats ze in dezelfde stand terug.
 • Vervang de filters elk half jaar, en bij ernstige vervuiling (bijvoorbeeld door roken of wonen in de buurt van een snelweg) vaker.
 • Laat de installateur elke twee jaar onderhoud verrichten.
 • Zet het systeem in stand drie voor extra ventilatie bij: was in huis drogen, douchen, koken en veel mensen in huis.

Indicatoren voor het binnenklimaat zijn CO2 (koolstofdioxide) en relatieve luchtvochtigheid. Hiervoor zijn eenvoudige meters te koop. Een CO2-meter varieert in prijs van € 125 tot € 300. Een hygrometer (voor de luchtvochtigheid) is al verkrijgbaar voor € 10.

Heeft u mechanische ventilatie of balansventilatie? Check hoe je de systemen het best kunt gebruiken  

Ik heb last van droge lucht in mijn nieuwbouwwoning met balansventilatie. Wat kan ik daaraan doen?
Lees ook de blog 'Niet tussen de oren, ventilatie'

Ventilatie en het Bouwbesluit

In de bouwregelgeving (het Bouwbesluit) worden minimale eisen gesteld aan de hoeveelheid ventilatie die nodig is in woningen. Per m² woonruimte moet er een bepaalde hoeveelheid verse lucht de woning in kunnen en dezelfde hoeveelheid moet er ook weer uit. De afvoer moet in ieder geval plaatsvinden via het toilet, de badkamer en de keuken. Ook de minimale hoeveelheid af te voeren lucht in deze ruimtes is geregeld in het Bouwbesluit.

Download het e-book 'Goed ventileren in huis'

Fijnstof in huis door koken

Ventileren is ook noodzakelijk om fijnstof in huis te verminderen. TNO-onderzoeker Piet Jacobs ontdekte dat in de dampen die vrijkomen bij het koken heel veel fijnstof zit. Hij vertelt hierover in het aprilnummer van Eigen Huis Magazine. Ook op de site van TNO legt Jacobs uit wat je allemaal moet weten over fijnstof dat vrijkomt bij het koken.

> Lees meer over fijnstof en koken