De verkoper komt zijn afspraken niet na

Stel, de verkoper komt de afspraken niet na die u in het koopcontract heeft vastgelegd. Hij komt bijvoorbeeld niet opdagen bij de overdracht. In het stappenplan van Vereniging Eigen Huis leest u wat u dan het beste kunt doen. 

Stappenplan

 1. Overleg onderling
  Probeer er eerst samen met de verkoper uit te komen. Leg de afspraken schriftelijk vast.

 2. Stel de verkoper in gebreke
  Komt u er samen niet uit? Of komt de verkoper zijn afspraken (weer) niet na? Dan kunt u hem in gebreke stellen. U geeft de verkoper dan de kans binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld binnen twee weken. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, neem dan eerst contact op met uw verzekeraar. 

  Heeft u geen verzekering of mocht uw verzekeraar u de opdracht geven een ingebrekestelling te versturen, doe dat dan per brief met handtekening voor ontvangst. Wij adviseren u voorbeeldbrief van een ingebrekestelling te gebruiken. Schrijft u de ingebrekestelling zelf? Neem de volgende punten op: 
  • Geef een termijn waarbinnen de verkoper alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. Volgens de modelovereenkomst (artikel 10) staan hier 8 dagen voor.
  • Meld dat als u binnen de termijn niets gehoord heeft, u de overeenkomst ontbindt of eist dat de verkoper zijn verplichtingen alsnog nakomt.
  • Meld dat u eventuele schade die u oploopt doordat de verkoper zich niet aan de afspraken houdt op hem verhaalt.

 3. Contractbeëindigen of nakoming eisen
  Als u na de termijn die u gaf in de ingebrekestelling niets hoort, heeft u twee opties:

  Optie 1: u beëindigt het contract
  U mag dit doen 8 dagen na de ingebrekestelling. Doe dit alleen na juridisch advies. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken. 
  Schrijft u zelf een brief? Geef dan aan dat u: 
  • Het contract ontbindt.
  • De verkoper een boete oplegt zoals dat is afgesproken in het koopcontract. Meestal is dat 10% van de koopsom. 
  • Verdere schadevergoeding eist als u schade heeft opgelopen omdat de verkoper zijn verplichtingen niet is nagekomen.

  Optie 2: u eist nakoming
  Meld in deze brief dat: 

  • U de verkoper voor de tweede keer een termijn geeft alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
  • U een boete oplegt zoals afgesproken in de koopovereenkomst. Meestal is dat 3 promille van de koopsom per dag, nadat de 8 dagen na de ingebrekestelling zijn verstreken.
  • U verdere schadevergoeding eist als u schade heeft opgelopen omdat de verkoper zijn verplichtingen niet is nagekomen.

 4. Naar de rechter
  Als de eerdere stappen niet werken, kunt u een procedure starten. Informeer altijd bij een juridisch adviseur voor u dit doet. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Neem contact op met uw verzekeraar. 

  Of een procedure zinvol voor u is, hangt af van uw financieel belang en uw rechtspositie. U kunt met eventuele vragen terecht bij ons Informatie- & Adviescentrum op (033) 450 77 50. 

  In uw koopcontract vindt u bij welke instantie u een procedure kunt opstarten. Staat daarover niets in uw koopcontract moet u naar de rechtbank. Het hangt af van het financiële belang van de zaak of u binnen de rechtbank naar de sector kanton of civiel moet. Bij een financieel belang van minder dan € 25.000 moet u naar de sector kanton. Een advocaat is in deze sector niet verplicht. Gaat het om meer dan € 25.000 dan moet u naar de sector civiel. Een advocaat is verplicht. Informatie over de griffierechten bij de rechtbank vindt u op www.rechtspraak.nl
 
Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid