De verkoper komt zijn afspraken niet na

Stel, de verkoper komt de afspraken niet na die u in het koopcontract heeft vastgelegd, hij komt  niet opdagen bij de overdracht. In het stappenplan van Vereniging Eigen Huis leest u wat u dan het beste kunt doen. 

Stappenplan

Wat u kunt doen, hangt af van de afspraken die u gemaakt heeft met de verkoper in de koopovereenkomst. Als u gebruik maakt van de model koopovereenkomst voor een eengezinswoning, dan vindt u dit in artikel 11. Koopt u een appartement, dan vindt u dit in artikel 14. Bij gebruik van een van deze modellen kunt u de volgende stappen nemen:

1. Stel de verkoper in gebreke

Als de verkoper niet meewerkt aan de overdracht bij de notaris,dan kunt u hem in gebreke stellen. U geeft de verkoper dan de kans alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Stuur de ingebrekestelling in een aangetekende brief. Neem de volgende punten op:

  • Geef een termijn van 8 dagen waarbinnen de verkoper alsnog mee moet werken aan de eigendomsoverdracht.
  • Meld dat als hij binnen die 8 dagen nog steeds niet nakomt, u de overeenkomst ontbindt waarbij de verkoper een boete van 10% van de koopsom verschuldigd is of dat u nogmaals nakoming vordert waarbij de verkoper een boete van 3 promille van de koopsom per dag verschuldigd is.
  • Meld dat u eventuele schade die u lijdt doordat de verkoper zich niet aan de afspraken houdt van hem zult vorderen.

2. Contract beëindigen of nakoming eisen

Als de verkoper na de termijn van 8 dagen nog steeds niet meewerkt aan de eigendomsoverdracht, heeft u twee opties:

Optie 1: u beëindigt het contract

Na de termijn van 8 dagen heeft u het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. U heeft dan recht op een boete van 10% van de koopsom. Als u meer schade lijdt dan die 10%, dan kunt u ook aanvullende schadevergoeding eisen. Stuur de ontbindingsbrief aangetekend. Geef in de brief aan dat u:

  • De koopovereenkomst ontbindt.
  • Een boete vordert van 10% van de koopsom. 
  • Verdere schadevergoeding eist als uw schade hoger is dan 10% van de koopsom.

Ontbind alleen na juridisch advies.

Optie 2: u eist nakoming

Wilt u dat de verkoper alsnog meewerkt aan de eigendomsoverdracht, dan vordert u na de termijn van 8 dagen nakoming van de overeenkomst. U kunt dan een boete vorderen van 3 promille van de koopsom per dag, met een maximum van 10% van de koopprijs. Die boete loopt nadat de 8 dagen termijn is versteken tot aan het moment dat de eigendomsoverdracht alsnog plaatsvindt. Is uw schade groter dan het boetebedrag dan kunt u aanvullende schadevergoeding eisen. Stuur een aangetekende brief en meld in deze brief dat: 

  • U nogmaals nakoming van de koopovereenkomst vordert.
  • U een boete vordert van 3 promille van de koopsom per dag, vanaf het moment dat de 8 dagen termijn is  verstreken tot aan het moment van de eigendomsoverdracht.
  • U zich het recht voorbehoudt verdere schadevergoeding te eisen als uw schade hoger is dan de boete.

3. Naar de rechter

Als de eerdere stappen niet werken, kunt u een procedure starten. Informeer altijd bij een juridisch adviseur voor u dit doet. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Neem contact op met uw verzekeraar. 

Of een procedure zinvol voor u is, hangt af van uw financieel belang en uw rechtspositie. U kunt met eventuele vragen terecht bij ons Informatie- & Adviescentrum op (033) 450 77 50.

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.