Financiële hulp bij het kopen van een huis

Starters en mensen met een relatief laag inkomen hebben soms hulp nodig bij het kopen van een eigen woning. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een starterslening of hulp van ouders.

Starterslening

Een starterslening is een extra lening boven op je hypotheek. De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopprijs van een woning en wat je maximaal kunt lenen bij een geldverstrekker. De Starterslening bedraagt in de meeste gemeenten maximaal 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter- of meerwerkkosten. Het maximale leenbedrag is vaak beperkt tot maximaal € 20.000, € 30.000 of € 35.000. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verzorgt de starterslening. 

De starterslening bestaat uit twee delen: de eigenlijke starterslening en de combinatielening. Uit die combinatielening haalt de SVn de eerste 3 jaar de noodzakelijke aflossingen op de starterslening. Pas na die 3 jaar betaal je de lasten voor beide leningen. De starterslening kan alleen in combinatie met Nationale Hypotheek Garantie worden afgesloten.

Je kunt een starterslening alleen aanvragen bij een instantie die deze lening mogelijk maakt. Dit kan de gemeente, provincie of een woningcorporatie zijn. Deze instanties bepalen zelf hun voorwaarden, doelgroep en de hoogte van de starterslening.

Lees meer over de starterslening

Koopvarianten

Een koopvariant betekent dat je een woning met bijvoorbeeld korting kunt kopen van een woningcorporatie, projectontwikkelaar of vastgoedmaatschappij. Bij verkoop kan de korting met je worden verrekend.  

Er zijn zeer veel verschillende varianten binnen de koopconstructies. Elke koopconstructie heeft eigen voorwaarden. Bijvoorbeeld qua kortingspercentage, terugkoopregeling of erfpachtcanon. Vereniging Eigen Huis adviseert je deze voorwaarden vooraf goed door te nemen, ongeacht van wie je koopt. Laat je goed informeren.

Lees meer over koopvarianten (pdf)

Hulp van ouders

Als ouder kun je je kind soms financieel helpen bij het kopen van een woning. In de pdf 'Ouders helpen kinderen' lees je op welke verschillende manieren je jouw kind kunt helpen en wat daarvan de (fiscale) consequenties zijn.

Hoe je als ouder je kind kunt helpen (pdf)