Restschuld en NHG

Als de verkoopopbrengst van je huis lager is dan de hypotheekschuld, heb je een restschuld. Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten? Dan zal je geldverstrekker een verliesdeclaratie indienen bij NHG.

In sommige gevallen kan NHG de restschuld kwijtschelden. Maar je komt alleen in aanmerking voor kwijtschelding als er voldaan is aan verschillende voorwaarden:

Je moest de woning verkopen omdat je de hypotheek niet meer kon betalen vanwege: 

  • Relatiebreuk, overlijden van je partner, niet verwijtbare werkloosheid of arbeidsongeschiktheid;
  • De woning is onderhands verkocht; 
  • Er is geen schade of achterstallig onderhoud, dat negatieve invloed heeft op de waarde van de woning én;
  • Je hebt volledige medewerking verleend ter vermijding of beperking van het verlies;
  • Je bent niet vrijwillig extra financiële verplichtingen aangegaan;
  • Hoe nu verder? Ga naar de website van NHG.

Kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding? Overleg dan met de geldverstrekker hoe je deze schuld kunt aflossen. 

Bekijk de regelingen bij een restschuld per geldverstrekker (pdf)