De notaris

Voor het passeren van jouw woning ga je naar de notaris. Wat is handig te weten en wat moet een notaris voor je doen?

 • Na de koop van een huis is de koper verplicht een notaris in te schakelen. Die is als enige bevoegd om te zorgen dat het huis ook aan de koper geleverd kan worden. Hiervoor maakt hij een notariële akte op. Het gaat dan om de eigendomsakte (overdrachtsakte) en de hypotheekakte.  
 • Koop je een bestaande woning? Dan mag je de notaris kiezen. Bij nieuwbouwprojecten is dat vaak niet het geval. Er is dan sprake van een projectnotaris.
 • Notaristarieven zijn vrij. Vraag daarom bij meerdere notarissen een offerte op.
 • Als lid van Vereniging Eigen Huis kun je met korting een notaris regelen via Nationale Notaris.
 • Bespreek met een notaris welke werkzaamheden hij voor je kan verrichten en hoeveel dat gaat kosten. Vraag wel van tevoren of aan een dergelijk gesprek kosten zijn verbonden.
 • Laat je een offerte maken? Vraag de notaris duidelijk in zijn offerte aan te geven welke werkzaamheden hij gaat verrichten en tegen welke prijs.

Taken notaris

De notaris verricht tientallen werkzaamheden rond de overdracht van een woning, zoals:

 • Opvragen persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen
 • Vaststellen van de identiteit van alle personen die bij de akte zijn betrokken
 • Controleren of de verkopers bevoegd zijn tot verkoop en er geen sprake is van bijvoorbeeld een faillissement, bewind, echtscheiding of curatele
 • Onderzoeken bij het Kadaster of er eventuele hypotheken of beslagen op de woning rusten
 • Onderzoeken of er sprake is van erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad, bijzondere bepalingen, erfpacht, opstal of gemeentelijke beperkingen
 • Nagaan of in de vorige leveringsakte beperkende bepalingen staan, zoals boetebepalingen
 • Toezicht houden op de betaling van een eventueel overeengekomen waarborgsom of afgifte bankgarantie
 • Controleren of de volledige koopsom is gestort op de derdenrekening
 • Opvragen hypotheekgelden

Een notaris vinden

Omdat de tarieven vrij zijn, loont het om te 'shoppen' voor een lagere prijs. Let er bij de vergelijking op of de tarieven inclusief of exclusief de inschrijvingskosten van het Kadaster zijn, in- of exclusief btw, registratierechten en/of recherchekosten

Je kunt beide akten laten 'passeren' waar je wilt. Het kan dus ook lonen om offertes aan te vragen van notarissen in andere gemeentes. Het is bij bestaande woningen altijd de koper die de notariskeuze bepaalt, niet de verkoper ('wie betaalt, bepaalt').