Wat zet je in een koopovereenkomst?

De woningmarkt is oververhit. Dat kan betekenen dat je heel snel moet beslissen over de aankoop van een huis, zeker in de grotere steden. Wat betekent dat voor jouw aankoop? Hoeveel bedenktijd heb je? En welke ontbindende voorwaarden spreek je af als je een huis gaat kopen?

Een huis kopen is een belangrijke beslissing, waar je soms maar erg weinig tijd voor krijgt. Gelukkig heb je als particuliere koper altijd drie dagen bedenktijd, ook wanneer je dat niet nadrukkelijk met de verkoper afspreekt. Krijg je bijvoorbeeld spijt? Dan kun je binnen die drie dagen van de aankoop afzien.

Heb je al schriftelijke afspraken?

Wanneer je als particuliere koper een huis koopt, is de koop pas officieel als de koopovereenkomst door jou en de verkoper is ondertekend. Zolang er alleen mondelinge afspraken zijn gemaakt, zit je nog nergens aan vast.

Wat is een model koopovereenkomst?

Meestal stelt de makelaar van de verkoper de koopovereenkomst op. Hij doet dit aan de hand van de model koopovereenkomst. De makelaar vult dit model in en eventuele extra afspraken die jij en de verkoper hebben gemaakt worden hierin opgenomen. Hoe duidelijker de afspraken zijn, hoe minder discussie erover kan ontstaan. Wees daarom zeer grondig en nauwkeurig bij het opstellen en controleren van een koopovereenkomst.

Wat staat er in een koopovereenkomst?

Dit zijn een aantal belangrijke punten die in de koopovereenkomst worden ingevuld:

  • De gegevens van jou (of als je samen koopt van jullie beiden) en de verkoper(s), zoals naam en adres.
  • De gegevens van de woning die je koopt, zoals het adres en de gegevens uit het Kadaster. Als sprake is van erfpacht dan is ingevuld wat dat in dit geval precies inhoudt.
  • De koopprijs van de woning.
  • De datum waarop de eigendomsoverdracht bij de notaris plaatsvindt. Dan word je eigenaar van het huis, betaal je de koopprijs en krijg je de sleutel.
  • Wie (jij of de verkoper) de kosten die horen bij de eigendomsoverdracht betaalt, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten. Meestal betaalt de koper deze. Daarom wordt doorgaans ook afgesproken dat de koper de notaris mag kiezen.
  • De hoogte van de waarborgsom en de datum dat je deze gestort moet hebben op de derdenrekening van de notaris. Gebruikelijk is een waarborgsom van 10% van de koopprijs. Een waarborgsom geeft de verkoper zekerheid dat jij het huis kan betalen. In plaats van een waarborgsom kun je kiezen voor een bankgarantie. De bank staat dan garant voor deze 10%.
  • De ontbindende voorwaarden als je die hebt afgesproken. Met een ontbindende voorwaarde kun je in bepaalde gevallen nog van de koop af. Bijvoorbeeld als de financiering bij de bank niet rond komt of als de bouwtechnische keuring daartoe aanleiding geeft.
  • Of je wel of niet bekend bent met de aanwezigheid van bepaalde onaangename zaken, zoals asbest en bodemverontreiniging.

Controleer of alles volgens afspraak in de koopovereenkomst is opgenomen en let op of er extra bepalingen zijn toegevoegd, zoals een ouderdomsclausule, asbestclausule of niet-zelfbewoningsclausule.

Bij de koopovereenkomst hoort een ‘lijst van zaken’. Hierin staat wat er in de woning achterblijft en wat meegaat met de verkoper. Blijft bijvoorbeeld de zonwering achter of neemt de verkoper deze mee? Controleer of de lijst volgens de gemaakte afspraken is ingevuld.

Ontvangstbevestiging

In de ontvangstbevestiging verklaart de koper wanneer hij een afschrift van de ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Daardoor is duidelijk wanneer de bedenktijd ingaat.

Wil je de koopovereenkomst laten beoordelen?

Wil je zeker weten dat alles in de koopovereenkomst klopt? Dan kun je bij ons je koopcontract op verschillende manieren laten controleren. Zo weet je waar je aan toe bent bij de aankoop van de woning.

Ook interessant

Koopcontractscan

Wil je weten of je koopcontract voldoet aan de standaarden van de model koopovereenkomst? Doe dan de gratis Koopcontractscan. Lees meer

Koopovereenkomst en bedenktijd

Nadat de koopovereenkomst door beide partijen is getekend, heb je nog bedenktijd. Over de bedenktijd

Naar de notaris

Voor het passeren van de woning moet je naar de notaris. Lees hier wat een notaris allemaal doet en waar je op moet letten. Bekijk de aandachtspunten