3 dagen bedenktijd

Na de koop van een woning heeft u 3 dagen bedenktijd. Binnen deze 3 dagen kunt u de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van reden ontbinden. 

Heeft u de koopovereenkomst ontvangen die zowel door u als de verkoper is ondertekend? Dan gaat de bedenktijd de dag erna om 0.00 uur in. Als u binnen deze termijn wilt ontbinden, moet u dat laten weten aan de verkoper. Zorg ervoor dat de ontbindingsverklaring de verkoper (en voor de zekerheid ook diens makelaar) vóór het verstrijken van de bedenktijd bereikt. Doe dit bij voorkeur schriftelijk, om discussies te voorkomen. U hoeft geen reden voor de ontbinding te geven. 

Schema bedenktijd

Van de 3 dagen bedenktijd moeten er minimaal 2 dagen geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn.  

De door beide partijen getekende koopovereenkomst door koper ontvangen op:Bedenktijd eindigt om 23.59 uur op:
MaandagDonderdag
DinsdagVrijdag
WoensdagMaandag
DonderdagMaandag
VrijdagDinsdag
ZaterdagDinsdag
ZondagWoensdag

Veelgestelde vragen

Vanaf welk moment zit ik aan de koop van een bestaande woning vast?
Tot wanneer kan ik een beroep doen op de bedenktijd, als ik een woning heb gekocht?