Naar de notaris

Voor het passeren van de woning moet je naar de notaris. Die is als enige bevoegd een notariële akte op te maken. Het gaat dan om de eigendomsakte (overdrachtsakte) en de hypotheekakte.  

Aandachtspunten

 • Notaristarieven zijn vrij. Vraag daarom bij meerdere notarissen een offerte op.
 • Bespreek met een notaris welke werkzaamheden hij voor je verricht en hoeveel dat gaat kosten. Vraag vooraf of aan een dergelijk gesprek kosten zijn verbonden.
 • Vraag de notaris duidelijk in zijn offerte aan te geven welke werkzaamheden hij voor je verricht en tegen welke prijs. Let er bij de vergelijking op of de tarieven inclusief of exclusief de inschrijvingskosten van het Kadaster zijn, in- of exclusief btw, registratierechten en/of recherchekosten.  

Wat doet de notaris? 

De notaris verricht tientallen werkzaamheden rondom de overdracht van een woning, zoals: 

 • Opvragen persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen
 • Vaststellen van de identiteit van alle personen die bij de akte zijn betrokken
 • Controleren of de verkopers bevoegd zijn tot verkoop en er geen sprake is van bijvoorbeeld een faillissement, bewind, echtscheiding of curatele
 • Onderzoeken bij het Kadaster of er eventuele hypotheken of beslagen op de woning rusten
 • Onderzoeken of er sprake is van erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad, bijzondere bepalingen, erfpacht, opstal of gemeentelijke beperkingen
 • Nagaan of in de vorige leveringsakte beperkende bepalingen staan, zoals boetebepalingen
 • Toezicht houden op de betaling van een eventueel overeengekomen waarborgsom of afgifte bankgarantie
 • Controleren of de volledige koopsom is gestort op de derdenrekening
 • Opvragen hypotheekgelden