Naar de notaris

Voor het passeren van de woning moet u naar de notaris. Die is als enige bevoegd om een notariële akte op te maken. Het gaat dan om de eigendomsakte (overdrachtsakte) en de hypotheekakte.  

Aandachtspunten

 • Notaristarieven zijn vrij. Vraag daarom bij meerdere notarissen een offerte op.
 • Bespreek met een notaris welke werkzaamheden hij voor u verricht en hoeveel dat gaat kosten. Vraag vooraf of aan een dergelijk gesprek kosten zijn verbonden.
 • Vraag de notaris duidelijk in zijn offerte aan te geven welke werkzaamheden hij voor u verricht en tegen welke prijs. Let er bij de vergelijking op of de tarieven inclusief of exclusief de inschrijvingskosten van het Kadaster zijn, in- of exclusief btw, registratierechten en/of recherchekosten.  

Wat doet de notaris? 

De notaris verricht tientallen werkzaamheden rondom de overdracht van een woning, zoals: 

 • Opvragen persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen
 • Vaststellen van de identiteit van alle personen die bij de akte zijn betrokken
 • Controleren of de verkopers bevoegd zijn tot verkoop en er geen sprake is van bijvoorbeeld een faillissement, bewind, echtscheiding of curatele
 • Onderzoeken bij het Kadaster of er eventuele hypotheken of beslagen op de woning rusten
 • Onderzoeken of er sprake is van erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad, bijzondere bepalingen, erfpacht, opstal of gemeentelijke beperkingen
 • Nagaan of in de vorige leveringsakte beperkende bepalingen staan, zoals boetebepalingen
 • Toezicht houden op de betaling van een eventueel overeengekomen waarborgsom of afgifte bankgarantie
 • Controleren of de volledige koopsom is gestort op de derdenrekening
 • Opvragen hypotheekgelden
Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.