Contact en voorwaarden NTS

Voor vragen over taxaties kunt u rechtstreeks contact opnemen met NTS via:

Klacht over de dienstverlening van NTS

Heeft u een klacht over een taxatie of de dienstverlening van NTS? Stuur dan binnen zes maanden na afrondingsdatum van de taxatie een e-mail naar info@dnts.nl.  

Meer over de klachtenregeling op n-t-s.nl

Vraag of klacht over ledenkorting op taxaties van NTS

Heeft u een vraag of klacht over de dienstverlening in combinatie met ledenkorting bij NTS, stuur ons dan een bericht via het contactformulier. Na ontvangst nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Voorwaarden voor een taxatie

U kunt een NTS-taxatie aanvragen voor particuliere huizen en appartementen in heel Nederland. Voor taxaties op de Waddeneilanden gelden aparte voorwaarden. Heeft u een adres in het buitenland, dan kunt u geen taxatie aanvragen, ook niet voor een woning in Nederland.

U kunt geen NTS-taxatie aanvragen voor:

 • technische installaties
 • waardebepalingen voor planschade of nadeelcompensatie
  waardebepaling t.b.v. inbreng en-of uitkoop in vennootschap of stichting
 • bouwkundige waardebepalingen
 • waardebepaling voor roerende zaken

De volgende taxaties kunnen evt. tegen een maatwerktarief worden uitgevoerd:

 • monumentale woningen
 • bedrijfspanden, kantoren, winkels
 • (woon)boten
 • recreatiewoningen
 • woningen met gecombineerde bedrijfsruimten
 • nog te realiseren woningen
 • (bouw)grond
 • objecten met andere bestemming dan alleen wonen
 • onzelfstandige woningen
 • herbouwwaarde taxaties (b.v. VvE)
 • waarderen van vruchtgebruik
 • afkoop van erfpacht

Op taxaties zijn de algemene voorwaarden van Nationale Taxatie Service B.V. van toepassing.

Geen taxatierapport nodig?

In sommige situaties heeft u geen taxatierapport nodig en kunt u volstaan met een waardebepaling. Deze kunt u aanvragen via onze module Wat is dat huis waard ›