Contact, voorwaarden en bepalingen NTS

Contact

Voor vragen over taxaties kunt u rechtstreeks contact opnemen met NTS via:

    Tel. (026) 352 88 40
    E-mail info@dnts.nl

Klacht over de dienstverlening van NTS

Heeft u een klacht over een taxatie of de dienstverlening van NTS? Stuur dan binnen zes maanden na afrondingsdatum van de taxatie een e-mail naar info@dnts.nl.  

Meer over de klachtenregeling op n-t-s.nl

Vraag of klacht over ledenkorting op taxaties van NTS

Heeft u een vraag of klacht over de dienstverlening in combinatie met ledenkorting bij NTS, stuur ons dan een bericht via het contactformulier. Na ontvangst nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Voorwaarden en bepalingen

U kunt een NTS-taxatie aanvragen voor particuliere huizen en appartementen in heel Nederland. Voor taxaties op de Waddeneilanden geldt een maatwerktarief. Heeft u een adres in het buitenland, dan kunt u geen taxatie aanvragen, ook niet voor een woning in Nederland.

U kunt geen NTS-taxatie aanvragen voor:

 • technische installaties
 • waardebepalingen voor planschade of nadeelcompensatie
  waardebepaling t.b.v. inbreng en-of uitkoop in vennootschap of stichting
 • bouwkundige waardebepalingen
 • waardebepaling voor roerende zaken

De volgende taxaties kunnen evt. tegen een maatwerktarief worden uitgevoerd:

 • monumentale woningen
 • bedrijfspanden, kantoren, winkels
 • (woon)boten
 • recreatiewoningen
 • woningen met gecombineerde bedrijfsruimten
 • objecten met andere bestemming dan alleen wonen
 • onzelfstandige woningen (bijvoorbeeld kamerverhuur, hospita)
 • herbouwwaarde taxaties (b.v. VvE)
 • waarderen van vruchtgebruik
 • afkoop van erfpacht

Op taxaties zijn de algemene voorwaarden van Nationale Taxatie Service B.V. van toepassing.

Wat zijn verschotten?

Verschotten zijn extra onkosten van de taxateur voor verplichte onderzoeken naar zaken die de waarde van een huis kunnen beïnvloeden zoals:

 • Veranderingen in bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffingen.
 • Informatie over milieuvervuiling
 • Afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het woongenot.
 • Informatie van het kadaster.

Heeft uw taxatie spoed? 

Via de aanvraagmodule is het mogelijk om een spoedtaxatie aan te vragen. U geeft dat aan op het aanvraagformulier. De taxaties en de kwaliteit zijn hetzelfde als bij een reguliere taxatie. NTS berekent voor spoedtaxaties geen extra kosten. 

Wilt u binnen de drie dagen bedenktijd de waarde van de woning weten dan zijn er wel extra kosten aan verbonden. Voor een bedrag van € 75 extra kan NTS met spoed voor deze reden een taxatie laten uitvoeren. U ontvangt voor de bedenktijd is afgelopen een taxatierapport of in ieder geval alvast de getaxeerde marktwaarde. Op het aanvraagformulier kunt u dit onder het kopje Spoed aanvragen.

Als u twijfelt over welk rapport u moet aanvragen kunt u bellen met NTS: (026) 352 88 40. Mailen kan ook. Via info@dnts.nl krijgt u antwoord op uw vragen.

Bevestiging en afspraak


 • U ontvangt per e-mail een bevestiging van NTS
 • NTS neemt dezelfde dag of uiterlijk de volgende werkdag contact op om een afspraak te maken met de eigenaar van de woning of met de verkopend makelaar. U ontvangt een e-mail als de taxatiedatum bekend is.

Let op: als u de afspraak minder dan 24 uur voor aanvang van het onderzoek afzegt (weekeinde, nationale en erkende feestdagen niet meegerekend) brengt NTS annuleringskosten in rekening.

Taxatierapport en factuur


 • Zodra de taxatie is uitgevoerd ontvangt u een statusmail. 
 • Als de taxatie is afgerond, ontvangt u een e-mail met een link waarmee u online de machtiging tot betaling kunt afgeven.
 • Nadat u de machtiging tot betaling heeft gegeven ontvangt u per e-mail het digitale taxatierapport (pdf-bestanden).
 • NTS stuurt het rapport digitaal naar u toe. Op verzoek kan het ook naar uw huisadres gestuurd worden.

Annuleringskosten

Door de beoogde snelheid in de realisatie van het rapport maakt NTS onmiddellijk na uw aanvraag kosten (kadaster, inschakelen taxateur etc.). In het algemeen brengt NTS daarom na ontvangst van de opdracht per annulering kosten in rekening. Wilt u toch annuleren? Meld dit dan zo snel mogelijk aan NTS via info@dnts.nl. Annuleren na (aanvang van de) opname van de woning is niet mogelijk.

Geen taxatierapport nodig?

In sommige situaties heeft u geen taxatierapport nodig en kunt u volstaan met een waardebepaling. Deze kunt u aanvragen via onze module Wat is dat huis waard ›

Als u twijfelt over welk rapport u moet aanvragen kunt u bellen met NTS: (026) 352 88 40. Mailen kan ook. Via info@dnts.nl krijgt u antwoord op uw vragen. Bekijk een voorbeeldrapport van een NTS Taxatie

Taxatie door NTS

Om een hypotheek aan te kunnen vragen, heeft u een taxatierapport van de woning nodig. Bij NTS kunt u met ledenkorting een taxatie laten uitvoeren.

Taxatie aanvragen
Sta ook sterker met bijna 750.000 leden