Voorwaarden spoed taxatie voordat bedenktijd is verstreken

Om deze spoed opdracht te realiseren gelden de volgende voorwaarden: 

  • Taxatieopdracht wordt uiterlijk op de dag van het ter hand stellen van de koopovereenkomst aan koper (start bedenktijd) ingediend;
  • Opdrachtgever verstuurt bij de opdracht de gehele koopakte inclusief alle bijlagen, (hierdoor heeft NTS zicht op de bedenktijd en heeft alle relevante stukken voor het opmaken van het rapport);
  • Eigenaar/verkopend makelaar moet flexibel zijn voor het plannen van een opname, minimaal 3 opties uiterlijk één dag voor het verstrijken van de bedenktijd;
  • Indien bij aanvraag niet voorhanden, dienen de relevante stukken uiterlijk op de dag van opname beschikbaar te zijn gesteld door verkopend makelaar;
  • Levertijd is onder voorbehoud van uitblijven storingen bij Kadaster, NWWI, of andere toeleveranciers (b.v. VVE).
Sta ook sterker met bijna 750.000 leden