Kosten huis kopen

Een huis kost meer dan de aankoopprijs alleen. Zo zijn er verschillende eenmalige kosten, maar ook maandelijkse vaste lasten naast de hypotheek. Een overzicht.

Eenmalige kosten

Notariskosten

De notaris berekent kosten voor het opmaken van de eigendomsakte en de hypotheekakte. Bij een koopsom en hypotheek van € 250.000 liggen de notariskosten meestal rond de € 1000 voor beide aktes samen. 

Kosten koper

De overdrachtsbelasting (2 % van de koopsom) en de notaris- en kadasterkosten voor de eigendomsakte vormen samen de 'kosten koper' (k.k.). 

Advies- en bemiddelingskosten 

De hypotheekadviseur berekent kosten voor advies en bemiddeling. Deze kosten betaalt u via een adviesnota. De hypotheekadviseur vraagt hiervoor een vast bedrag, of een uurvergoeding. 

Aanvraag van NHG 

De aanvraagkosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn 1 % van het hypotheekbedrag. Daar staat een rentevoordeel tegenover. Hierdoor verdient u deze kosten snel terug. 

Kosten bankgarantie 

De verkoper heeft recht op een waarborg van 10 % van de totale koopsom. In plaats van deze op een derdenrekening te storten bij de notaris, kunt u de hypotheekadviseur ook een bankgarantie laten regelen. De kosten van een bankgarantie zijn meestal 1 % van het bedrag waarvoor de bank garant staat.     

Rente en kosten overbruggingskrediet 

De rente die u betaalt over een overbruggingskrediet is fiscaal aftrekbaar, zolang het is afgesloten voor uw eigen woning.

Verhuis- en inrichtingskosten 

Verhuizen en inrichten kunt u zo duur maken als u zelf wilt. Meestal gaan we uit van ongeveer 10 % van de koopsom van de woning.   

Taxatie

Om zeker te weten dat het huis voldoende waard is als onderpand, moet u de woning laten taxeren door een onafhankelijke partij. Dat kost al gauw een paar honderd euro.   

Makelaarskosten 

De makelaarskosten voor een aankoopopdracht zijn meestal lager dan voor een verkoopopdracht. Een makelaar heeft bij een aankoopopdracht doorgaans minder werk. U kunt over de prijs onderhandelen.

Bouwtechnische keuring

Koopt u een bestaand huis? Laat dan altijd een bouwkundige keuring uitvoeren. Dat kost een paar honderd euro, maar het geeft u zekerheid over de staat van de woning. De uitkomsten van de bouwkundige keuring kunt u weer gebruiken tijdens de onderhandelingen.

Aftrekbare kosten

Kosten voor het afsluiten van een lening voor de aankoop, verbouwing of het onderhoud van de woning zijn fiscaal aftrekbaar. Bekijk de

aftrekbare kosten voor de eigen woning (pdf)  

Ook betaalde rente over leningen voor de aankoop, verbouwing of het onderhoud van de woning zijn onder voorwaarden aftrekbaar.

Voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek

Vaste lasten

Hypotheek en aflossing

De bruto hypotheeklasten bestaan uit rente, aflossing en premie. Deze lasten mogen niet te hoog zijn vergeleken met uw inkomen. Het Nibud heeft een handig stappenplan waarmee u uw geldzaken op een rij kunt zetten. 

Persoonlijk Budgetadvies - stappenplan Nibud

Woonverzekeringen

Als huiseigenaar moet u goede woonverzekeringen hebben. Denk aan:

Daarnaast zijn de overlijdensrisicoverzekering en de kapitaalverzekering meestal gekoppeld aan de hypotheek.

Belastingen en heffingen

Verschillende belastingen en heffingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning. Denk aan: 

  • Eigenwoningforfait (inkomstenbelasting)
  • Gemeentelijke belastingen (onroerendezaakbelasting (ozb) en rioolheffing)
  • Waterschapsbelastingen (watersysteemheffing gebouwd)
  • Eventueel bouwleges

Onderhoud

Onderhoudskosten bedragen gemiddeld € 300 per maand, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.  

Gas, water en elektra

De tarieven van de energieleverancier kunnen behoorlijk verschillen. Een verhuizing is misschien wel het ideale moment om over te stappen van energieleverancier. Dat kan zomaar een paar honderd euro per jaar schelen

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.