Testament en een eigen huis

Een eigen huis is een van de grootste investeringen in uw leven. Dat geeft vrijheid, maar ook verantwoordelijkheden. Een van de belangrijkste zaken om goed te regelen is uw nalatenschap. Wat gebeurt er met uw huis en uw vermogen als u of uw partner komt te overlijden? Welke afspraken maakt u daarover?

Erfbelasting besparen via uw testament

Wist u dat u met uw testament erfbelasting kunt uitstellen en zelfs besparen? In veel testamenten van voor 2003 is dit niet vastgelegd.

Stel: u of uw partner overlijdt. De langstlevende ouder en de kinderen erven. De kinderen kunnen hun erfenis pas opeisen als beide ouders zijn overleden. Toch moet de langstlevende ouder gelijk na het eerste overlijden erfbelasting betalen over de erfenis van de kinderen. Veel mensen hebben wel vermogen, maar geen liquide middelen. Het vermogen zit vaak vast in de stenen van het huis. Die zorg wordt weggenomen in het testament, omdat daarin het zogenaamde opvullegaat kan worden opgenomen.

AWBZ Clausule

In veel bestaande testamenten is geen AWBZ clausule opgenomen. Met een AWBZ clausule in het testament wordt geregeld dat de erfenis van de kinderen kan worden opgeëist als de langstlevende ouder moet worden opgenomen in een AWBZ zorginstelling. De reden hiervoor is dat de erfdelen van de kinderen worden opgeteld bij het vermogen van de langstlevende ouder. Hierdoor moet grotere eigen AWBZ bijdrage worden betaald dan wanneer de erfenis al zou zijn uitgekeerd aan de kinderen.

Waarom een testament

Onderstaand schema geeft aan waarom het goed is een testament al dan niet aangevuld met een samenlevingscontract te regelen.


 Met testament Zonder testament
 Alleenstaand › U bepaalt zelf wie erft
 › U benoemt zelf uw executeur
 › Zorg huisdieren geregeld
 › Partners van erfgenamen erven niet
 › Alleen uw familie erft
 › Geen executeur benoemd
 › Zorg huisdier niet geregeld
 › Partners van erfgenamen kunnen erven
 Samenwonend met kinderen › Uw partner erft
 › Voogdij kinderen geregeld
 › Keuze uitstel erfbelasting
 › Partners van kinderen erven niet
 › Uw partner erft niet van u
 › De rechter beslist over voogdij
 › Geen uitstel erfbelasting
 › Partners van kinderen kunnen erven
 Samenwonend met en zonder kinderen Met samenlevingscontract
 › € 636.180,- belastingvrijstelling (2016)
 › Maximaal 20 % erfbelasting
 › Recht op partnerpensioen
 Zonder samenlevingscontract
 › Onzekerheid over belastingvrijstelling
 › Maximaal 40 % erfbelasting
 › Geen recht op partnerpensioen
 Samenwonend zonder kinderen › Uw partner erft
 › Aanwijzen erfgenamen voor als uw partner er niet meer is
 › U benoemt zelf een executeur
 › Partners van erfgenamen erven niet
 › Uw partner erft niet van u
 › Als uw partner al is overleden dan erft slechts uw familie
 › Geen executeur benoemd
 › Partners van erfgenamen kunnen erven
 Gehuwd of geregistreerd partner met kinderen › Voogdij kinderen geregeld
 › Partners van kinderen erven niets
 › Keuze uitstel erfbelasting
 › U benoemt zelf een executeur
 › De rechter beslist over de voogdij
 › Partners van kinderen kunnen erven
 › Geen uitstel erfbelasting
 › Geen executeur benoemd
 Gehuwd of geregistreerd partner zonder kinderen › Aanwijzen erfgenamen voor als uw partner er niet meer is
 › Uw benoemt zelf een executeur
 › Partners van erfgenamen erven niet
 › Als uw partner al is overleden, dan erft slechts uw familie
 ›Geen executeur benoemd
 › Partners van erfgenamen kunnen erven

Testament laten opstellen

U kunt uw testament laten opmaken door uw notaris. Tevens bestaat de mogelijkheid om met  het gemak van online en de zekerheid van een officiële akte uw testament via Nationale Notaris te laten opstellen.