Stappenplan verborgen gebreken

Heeft u een bestaand huis gekocht en na de eigendomsoverdracht een verborgen gebrek ontdekt? En denkt u dat de verkoper hiervoor aansprakelijk is? Volg dan ons stappenplan: 

1. Meld het gebrek

Meld het gebrek zo snel mogelijk aan de verkoper en vraag hem het probleem op te lossen. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Doet u dit telefonisch, bevestig dan schriftelijk wat u besproken heeft. Meld het gebrek in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld lekkage, ook bij uw opstal- of inboedelverzekeraar. Overleg met de verzekeraar over de te nemen stappen. De dekking die de verzekeraar biedt, kan onderstaand stappenplan beïnvloeden. 

2. Zoek samen een oplossing

Geef de verkoper vervolgens de kans het probleem ter plaatse te bekijken en een oplossing te bieden. Probeer er zo samen uit te komen. 

3. Ingebrekestelling

Komt u er met de verkoper niet uit? Dan kunt u hem in gebreke stellen. Dit doet u met een aangetekende brief. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Schakel voordat u de brief stuurt uw verzekeraar in.

Als u de brief zelf schrijft, neem dan de volgende punten op:

  • Geef de verkoper in de brief een redelijke termijn van bijvoorbeeld twee weken om alsnog met een oplossing te komen.
  • Meld dat, als u na die termijn nog niets heeft gehoord, u zich vrij acht verdere stappen te nemen.

Gebruik de voorbeeldbrief ingebrekestelling (word)

4. Geschillenbeslechting

Heeft de ingebrekestelling geen effect, neem dan contact op met een juridisch adviseur. Overleg of een procedure zinvol is of dat andere stappen nodig zijn. Of een procedure zinvol is, hangt af van uw rechtspositie, het financieel belang, de procedurekosten en of u een rechtsbijstandsverzekering heeft.