Blog

De aannemer weigert gebreken te noteren; wat nu?

Op de dag van oplevering krijg je de sleutels van je nieuwbouwwoning. Een moment waar je waarschijnlijk lang naar hebt uitgekeken. Voordat je de sleutels ontvangt, loopt je met de aannemer door je nieuwe huis om eventuele gebreken te noteren op de opleveringslijst.

Gemiddeld heeft een huis 17,6 gebreken bij oplevering*. Inspectie van je nieuwe woning tijdens de oplevering is dus zeker geen overbodige luxe. Daarbij kan het vervelende gevolgen hebben als je iets over het hoofd ziet. De wet is streng: je kunt de aannemer niet dwingen tot herstel van een gebrek dat bij oplevering zichtbaar was, maar dat je niet hebt geconstateerd**. 

Nadat alle gebreken op de opleveringslijst zijn genoteerd, zet je, samen met de aannemer, je handtekening er onder. Door ondertekening van de lijst erkent de aannemer de aanwezigheid van de gemelde gebreken en verplicht hij zich die gebreken te herstellen. 

Gesteggel over gebreken

Soms loopt het echter anders. Als jij en de aannemer het niet eens zijn over de vraag of een opleverpunt als gebrek of tekortkoming is aan te merken, kan er discussie ontstaan tijdens de oplevering. Jij bent bijvoorbeeld van mening dat de dakramen op zolder te hoog geplaatst zijn, waardoor je niet goed naar buiten kunt kijken. Maar de aannemer vindt dat de ramen op de juiste plek zitten.

Om te voorkomen dat je je eventuele recht op herstel verspeelt, is het belangrijk dat dit punt op de opleveringslijst wordt genoteerd. De aannemer wil echter voorkomen dat hij dit punt, door het noteren op de opleveringslijst, als gebrek erkent en tot herstel verplicht is. Een patstelling dreigt. 

Wat jij kunt doen

In een dergelijke situatie ligt de oplossing voor de hand. In plaats van enkel te noteren dat de dakramen te laag geplaatst zijn, wordt toegevoegd dat de aannemer het daar niet mee eens is. De discussie is daarmee helaas nog niet beslecht, maar wordt uitgesteld, zodat de oplevering kan doorgaan. 

Helaas komt het af en toe voor dat een aannemer categorisch weigert om een punt bij oplevering op de lijst te noteren, zelfs als daarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat hij het punt betwist. En als je vervolgens weigert de opleveringslijst te ondertekenen omdat dat punt niet vermeld wordt, dreigt de aannemer jou de sleutel niet te geven. Een vervelend staaltje machtsmisbruik van de aannemer. Hij heeft immers geen enkel redelijk belang om het noteren van een twistpunt en afgifte van de sleutel te weigeren, terwijl jij samen met de stoffeerder en verhuizer waarschijnlijk staat te popelen om toegang tot je nieuwe huis te krijgen.

Moet je dan maar je recht op herstel prijsgeven door ondertekening van de opleveringslijst zonder dat het betreffende opleverpunt daarin wordt vermeld? Nee. Ook als je de opleveringslijst tekent zonder dat het twistpunt wordt vermeld kunt je je recht op herstel beschermen. Stuur zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag nog, een aangetekende brief naar de aannemer en meld daarin alsnog het opleveringspunt dat hij niet wilde opnemen in de lijst. Verzoek de aannemer het gebrek te herstellen. Geef daarbij aan dat je de opleveringslijst slechts getekend hebt om de oplevering niet in gevaar te brengen en schade als gevolg van een latere oplevering te voorkomen. 

Op deze manier vindt de oplevering gewoon plaats, je ontvangt de sleutels van de woning en behoudt je rechten ten aanzien van het twistpunt.        

Berekend aan de hand van de uitkomsten van keuringen uitgevoerd via Vereniging Eigen Huis over de afgelopen 2 jaar.

** Overigens werkt minister Blok aan een verbetering van de wet op dit punt, zodat de aannemer gewoon aansprakelijk blijft voor gebreken die u even niet had gezien bij oplevering. Het zal echter nog wel enige tijd duren (op zijn vroegst 2017) voordat die verbetering is ingevoerd, dus voorlopig blijft het belangrijk om heel goed op te letten bij de oplevering en alle zichtbare gebreken te laten noteren op de opleveringslijst.

Over de auteur

Jurgen Jansen_A9A5797_thumbJurgen Jansen

Jurist bij Vereniging Eigen Huis

"Aannemers hebben vaak een te grote angst voor aansprakelijkheid en verliezen de klantvriendelijkheid en rechtvaardigheid dan uit het oog. Moet je dan maar je recht op herstel prijsgeven door ondertekening van de opleveringslijst zonder dat het betreffende opleverpunt daarin wordt vermeld? Nee. "