Kosten nieuwbouwhuis

Een nieuwbouwwoning koopt u vrij op naam (v.o.n.). Dat wil zeggen dat de notariskosten en de btw bij de koop-/aanneemsom zijn inbegrepen. Houd bij de financiering rekening met de volgende kosten:

Advies- en bemiddelingskosten 

Een hypotheekadviseur berekent kosten voor advies en bemiddeling. Hiervoor ontvang je een aparte factuur, ook wel een adviesnota genoemd. De hypotheekadviseur kan een vast bedrag of een vergoeding per uur vragen. 

Kosten hypotheekadvies 

Bereidstellingsprovisie

Je kunt de geldigheidstermijn van een offerte met een aantal maanden verlengen als je een bereidstellingsprovisie, ofwel verlengingskosten, betaalt. De hoogte hiervan verschilt per geldverstrekker.  

Aanvragen NHG

Voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betaal je eenmalig 1% van het hypotheekbedrag. Er staat een rentevoordeel tegenover waardoor je de kosten snel terugverdient. 

Overbruggingskrediet 

Als je je huidige woning nog niet hebt verkocht en de overwaarde wilt gebruiken om een huis te kopen, heb je een overbruggingskrediet nodig. Dat is een tijdelijke extra lening om de periode te overbruggen tot de opbrengst van de oude woning vrijkomt.

Notariskosten

Je betaalt notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte en het inschrijven van de akte bij het Kadaster. Bij nieuwbouw zijn de notariskosten bij de koop-/aanneemsom inbegrepen.

Hypotheekrente tijdens de bouw 

Je betaalt rente over het volledige geleende bedrag terwijl je nog niet in de woning woont. Je ontvangt rente over het deel van het geleende bedrag dat in het bouwdepot staat (de rekening waaruit je de kosten van de bouw betaalt). Vaak is het rentepercentage dat je krijgt over het bouwdepot iets lager dan de hypotheekrente die je betaalt. 

Houd er rekening mee dat naarmate de bouw vordert, je maandlasten stijgen. Dat komt omdat je tijdens de bouw termijnbetalingen doet uit het bouwdepot. Per saldo stijgt hierdoor het rentebedrag dat je aan de geldverstrekker betaalt.

Meer- en minderwerk 

Meerwerk is alles wat je extra wilt laten uitvoeren ten opzichte van het (standaard) bouwplan. Denk bijvoorbeeld aan andere badkamertegels of een uitbouw. Voor meerwerk betaal je extra.

Minderwerk is wat je weglaat uit het bouwplan. In sommige gevallen krijg je hiervoor geld terug van de bouwer. 

Lees meer over meer-/minderwerk

Bouwrente

Bouwrente is rente die je aan de bouwer betaalt. Dit gebeurt op basis van afspraken in de koop-/aannemingsovereenkomst. De bouwrente bestaat uit een financieringsvergoeding en uitstelrente. 

Financieringsvergoeding is de rente die je betaalt over de periode vóór het sluiten van de koop-/ aannemingsovereenkomst, als de bouwer al kosten heeft gemaakt voor de grond en de bouw. Financieringsrente wordt ook wel eens grondrente genoemd.

Uitstelrente betaal je over de periode tussen het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst en het moment dat je daadwerkelijk eigenaar wordt van de woning.

Tijdens de bouw betaal je ook rente aan de hypotheekverstrekker, over het volledige bedrag dat je leent. Vaak wordt deze rente ook 'bouwrente' genoemd - het is immers te betalen rente in de bouwperiode – maar dit is niet hetzelfde.

Tuinaanleg, erfafscheiding en bestrating 

Tenzij je een appartement koopt, krijg je ook te maken met kosten voor aanleg van de tuin. Deze kosten kun je (deels) meefinancieren in de hypotheek. 

Verhuizen en inrichten 

De kosten voor schilderen/behangen, verhuizen en inrichten van het huis lijken bijkomende kosten, maar bij elkaar opgeteld lopen ze al gauw op tot een groot bedrag. Iets om rekening mee te houden bij het budget.