Zelf een huis bouwen

Een huis (laten) bouwen in plaats van een bestaand huis kopen heeft als grootste voordeel dat u weinig consessies hoeft te doen aan uw woonwensen. Bij nieuwbouw heeft u - in verschillende gradaties - de vrijheid alles zelf te bepalen. Hier vindt u alle informatie, ook over de kosten van een huis bouwen.

Wonen zoals u dat wilt

Vereniging Eigen Huis vindt dat iedereen het recht heeft te wonen zoals hij zelf wil. Daarnaast streven we naar een zo gevarieerd mogelijk woningaanbod. Daarom juichen wij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), particulier opdrachtgeverschap (PO) en mede-opdrachtgeverschap (MO) van harte toe. De (C)PO en MO-projecten zijn vaak onderscheidend. Dat kan liggen aan de architectuur, maar ook aan bijvoorbeeld het gebruik van de woning of woonomgeving (bijvoorbeeld een collectieve tuin), het beheer, andere normeringen ten aanzien van het energieverbruik of sociale aspecten.

Onderzoek

Uit onderzoek waar Vereniging Eigen Huis aan heeft meegewerkt, blijkt dat de woningen die zelf gebouwd zijn vaak kwalitatief beter zijn. Men kiest betere materialen, meer ruimte en aanvullende voorzieningen. Deze keuzes maken dat PO niet goedkoper is dan seriematige bouw, maar dat u wel meer waar voor uw geld krijgt. Als u hetzelfde kwaliteitsniveau in de reguliere bouw zou willen realiseren, valt dat veel duurder uit. Uit hetzelfde onderzoek bleken de zelfgebouwde woningen een geringer verloop te hebben en iets hogere vraagprijzen  bij verkoop.

Kosten huis bouwen

Wilt u meer inzicht krijgen in de kosten van een huis bouwen, dan geeft watkostbouwen.nl daar snel en gratis een antwoord op.  

Opdrachtgeverschap

Er zijn verschillende vormen van zelf bouwen met bijbehorende mate van keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en risico.

Bouwgrond en woningtype

Het bouwen van uw eigen huis begint met het zoeken naar geschikte bouwgrond.

Ontwerpfase

In de ontwerpfase worden de ideeën voor uw eigen huis met de hulp van een architect of op basis van een standaardontwerp uit een catalogus omgezet in een definitief ontwerp.

De aannemer

Een aannemer zorgt voor de feitelijke bouw van uw woning. Omdat hier zoveel verschillende aspecten aan zitten, is het belangrijk om de aannemer zorgvuldig te kiezen.