(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap

Er zijn verschillende vormen van zelf bouwen met bijbehorende mate van keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en risico. Een overzicht.

Particulier Opdrachtgeverschap (PO)

Als u besluit een huis te laten bouwen, kunt u dit traject als particulier zelfstandig doorlopen. Er is dan sprake van particulier opdrachtgeverschap (PO). U koopt zelf de grond en bepaalt met welke partijen u de woning realiseert. U heeft maximale keuzevrijheid binnen de grenzen van uw budget, de mogelijkheden van de kavel, de technische en gemeentelijke voorschriften.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Ook kunt u kiezen voor een gezamenlijke aanpak door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): samen met anderen koopt u een stuk grond om daar een aantal woningen op te bouwen. Deze vorm maakt het mogelijk om bijvoorbeeld rijtjeshuizen, een appartementencomplex , twee-onder-een-kapwoningen of geschakelde woningen te realiseren. Ook ontstaat er een grotere betrokkenheid en samenhang in de buurt.

Medebouwers vinden

Als u kiest voor een gezamenlijke aanpak, dan heeft u medebouwers nodig met wie u in collectief verband de woningen kunt realiseren. Bij het vinden van medebouwers, en het vormen van een collectief, is het belangrijk de juiste keuzes te maken. U moet samen beslissingen kunnen nemen en op elkaar kunnen rekenen. Op de website www.tweekap.nl kunt u medebouwers vinden op basis van de woonwensen en hen uitnodigen voor een kennismaking. Een door u gekozen bouwbegeleider is daarbij kosteloos aanwezig en helpt u om samen de mogelijkheden van een collectief te bekijken.

Mede-opdrachtgeverschap (MO)

Samen met een professionele partij, zoals een projectontwikkelaar of woningcorporatie, bouwt u uw huis. Bij deze vorm is de grond in handen van de ontwikkelende partij en draagt deze partij ook grotendeels het risico. U krijgt wel veel zeggenschap en keuzemogelijkheden over de woning en heeft ook een belangrijke rol in het bouwproces.

Subsidies

De regering stimuleert zelf bouwen door provinciale subsidies voor CPO. Ook is er een expertteam dat gemeentes bijstaat. Almere is een goed voorbeeld van een gemeente die effectief beleid voert op het gebied van zelf bouwen.

Zeker weten?

Het zelf bouwen heeft veel positieve kanten zoals keuzevrijheid en zeggenschap. Maar toch zijn er ook aandachtspunten waarbij u even stil moet staan, voordat u werkelijk de beslissing tot zelfbouw neemt.

  1. Het zelf bouwen van een huis vergt veel tijd. Heeft u dat?
  2. Voor het zelf bouwen heeft u een flink portie doorzettingsvermogen nodig. Beschikt u hierover?
  3. Kunt u op tijd een kavel vinden?
  4. Bent u deskundig genoeg om de bouw te begeleiden of in ieder geval bereid om het te leren?