De koop

Koop-/aannemingsovereenkomst 

Ga voordat je de overeenkomst tekent goed na wat je precies koopt. Dit staat in de tekeningen en omschrijving waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen. In de koop-/aannemingsovereenkomst zijn je rechten en plichten, en die van de bouwondernemer geregeld.

Belangrijke punten in de koop-/aannemingsovereenkomst

Meer- en minderwerk

Het voordeel van nieuwbouw is dat je vooraf nog aanpassingen kunt doorgeven. De bouwer heeft een lijst met standaard mogelijkheden voor meer- en minderwerk. Meerwerk kan bijvoorbeeld zijn dat je een uitbouw wilt of een dakkapel. Minderwerk kan bijvoorbeeld zijn dat je de badkamer casco laat opleveren. 

Heb je extra wensen die niet op de meer- en minderwerklijst staan? Bespreek dit met de bouwer. Voor de bouw start, is er nog veel mogelijk. Maak van tevoren afspraken over de prijs en leg dit vast. 

Aandachtspunten bij meer- en minderwerk

Koopcontract ontbinden

Staat je handtekening onder een koop-/aannemingsovereenkomst, dan is de koop zo goed als definitief. Je kunt er alleen nog vanaf als je een beroep kunt doen op een ontbindende voorwaarde of op de bedenktijd. Kijk wat daarover in de koop-/aannemingsovereenkomst staat. 

In de meeste overeenkomsten is voor het financieringsvoorbehoud een termijn van twee maanden opgenomen. Daarna heb je vaak nog acht dagen om het contract via een aangetekende brief te ontbinden. 

Onzeker over het contract?

Laat dan het contract beoordelen door een onafhankelijke partij.

Contractbeoordeling

Klaar voor de volgende stap?

Ben je al verder in het proces, en benieuwd hoe het bijvoorbeeld zit met een hypotheek bij nieuwbouw

Of ga naar het stappenplan Nieuwbouw