Kosten voor een bouwvergunning soms verdubbeld

Kopers van nieuwbouwwoningen betalen steeds meer voor een bouwvergunning. In 2020 zijn de kosten voor een bouwvergunning (de zogenoemde bouwleges) gemiddeld 2,4% hoger dan in 2019, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis, uitgevoerd door IGG Bouweconomie. Vereniging Eigen Huis vindt de verschillen tussen gemeenten onaanvaardbaar groot en dringt er bij minister Ollongren wederom op aan om de kosten eindelijk eens aan banden te leggen. 
Bekijk direct de kosten per gemeente

(Update 7 september 2020)

Bouwleges in drietal gemeenten onjuist vermeld

Zaterdag 29 augustus publiceerden wij de resultaten van ons jaarlijkse onderzoek naar de gemeentelijke bouwleges. Helaas staan bij een drietal gemeenten administratieve fouten in de lijst. 

Kerkrade 
In Kerkrade gaan de leges voor een nieuwbouwwoning met een bouwsom van €170.000 minder fors omhoog dan eerder door ons is bericht. De werkelijk leges bedragen €5.797, inclusief de welstandstoetsing. Dat betekent dat deze bouwleges met 51.7% omhoog gaan (van €3.822 in 2019). Hiermee komt Kerkrade op de lijst van gemeenten met de hoogste procentuele stijgingen op de derde plaats.  

Veendam 
De bouwleges voor een nieuwbouwwoning met een bouwsom van €170.000 bedragen in Veendam €7.475, een stijging van 3,09% ten opzichte van 2019 (€ 7.251). De eerder genoemde stijging van €24,2% (naar €9.005) is niet juist. 

Bergeijk 
In Bergeijk dalen de bouwleges meer dan eerder vermeld. De daling is 32,8% in plaats van 12,1%. De leges voor een nieuwbouwwoning daalden in deze gemeente van € 4.365 naar € 2.935.  
In Bergeijk dalen de bouwleges  
Wij betreuren deze fouten en bieden de gemeenten Kerkrade, Veendam en Bergeijk onze verontschuldigingen aan. De kaartjes op onze website zijn aangepast. 

(Einde update)

Grootste stijging in Leiden

In Leiden betaalt een koper voor een gemiddelde nieuwbouwwoning ruim het dubbele aan de gemeente. Hier schoten de bouwleges omhoog van €3.548 naar €7.640 (+115%).  

Ondanks de extreme stijging is Leiden niet eens de duurste gemeente. Die twijfelachtige eer gaat naar Terschelling. Op dit Waddeneiland betaalt de koper maar liefst €11.946 voor de bouwvergunning, een stijging van 94% ten opzichte van 2019 (€6.150). Nummer twee is Oegstgeest met €9.180 (€7.582 in 2019).

Voorschoten was vorig jaar koploper met €12.000 aan leges voor een gemiddelde nieuwbouwwoning. Deze gemeente heeft gereageerd op de kritiek van Vereniging Eigen Huis en verlaagt de leges dit jaar met bijna 29%, naar €8.840.  

Laagste bouwleges in Den Haag

Voor nieuwbouwkopers in de gemeente Beekdaelen (Limburg) zien de leges er een stuk beter uit. Zij betalen dit jaar €2.351 voor hun bouwvergunning, een daling van 39% (2019: €3.840). Ook Baarn laat zien dat bouwleges omlaag kunnen; van €7.480 in 2019 naar €4.920 dit jaar (-34%). De laagste bouwleges betalen nieuwbouwkopers in Den Haag (€2.057).

Gemeenten moeten open kaart spelen 

Ook dit jaar schieten de bouwleges bij een aantal gemeenten onvoorspelbaar omhoog of omlaag. Cindy van de Velde, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis: 'Dezelfde nieuwbouwwoning is alleen al daardoor in de ene gemeente vele duizenden euro’s duurder dan in een andere. Dat moeten we echt niet willen. Al vele jaren is de reactie van opeenvolgende ministers dat deze enorme prijsverschillen ongewenst zijn en daarom moet nu eindelijk eens iets gebeuren.'

'Pas als alle gemeenten open kaart moeten spelen over hun kostenberekening, kan worden gecontroleerd of die ook gerechtvaardigd is. De gemeenteraad kan dan beter controleren waar excessief hoge leges op zijn gebaseerd en zo nodig ingrijpen. Bij gemeenten die onwillig zijn om die openheid te geven, zou minister Ollongren moeten ingrijpen.'

Vrijblijvende aanwijzingen helpen niet 

Veel gemeenten schuiven het vrijblijvende kostenmodel voor bouwleges van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) al jaren terzijde. Omdat iedere gemeente de kosten van vergunningverlening op eigen wijze berekent, is het onmogelijk na te gaan of de bedragen in redelijke verhouding staan tot de werkzaamheden. Op elke vraag over een verhoging, kan het antwoord zijn dat die ‘in lijn is met de gemaakte kosten’.

Vergunning in 5 jaar tijd 25% duurder

De bouwleges die een koper betaalt zijn niet alleen afhankelijk van het tarief dat de gemeente rekent, maar ook van de bouwkosten van de woning. Doorgaans zijn de leges gebaseerd op een percentage van de bouwkosten. De afgelopen vijf jaar zijn zowel de gemiddelde legestarieven als de gemiddelde bouwkosten gestegen en zo krijgt de toekomstige huiseigenaar een dubbele verhoging gepresenteerd.

Naast een stijging van het legestarief van ruim 6% in 5 jaar tijd zijn de bouwkosten in diezelfde periode met ruim 17% gestegen. Gemiddeld betaalt een koper van een nieuwbouwwoning daardoor in 2020 bijna 25% meer voor dezelfde bouwvergunning dan in 2015. Bij de meeste belastingen (zoals de ozb of het eigenwoningforfait) daalt het tarief juist als de waarde van de woning stijgt. 

*formeel: omgevingsvergunning bouwactiviteit. In het onderzoek zijn wij voor elke gemeente uitgegaan van hetzelfde bedrag aan bouwkosten van €170.000 voor een nieuwbouwwoning. Een aantal gemeenten gaat uit van genormeerde bouwkosten, zoals bijvoorbeeld de ROEB-lijst.

Meer informatie:

Bouwlegesonderzoek 2021

Bekijk de kosten voor een bouwvergunning per gemeente