Meldpunt toewijzing nieuwbouwwoningen

In oktober 2017 opende Vereniging Eigen Huis een meldpunt om misstanden bij de verloting of toewijzing van koopwoningen in nieuwbouwprojecten in beeld te brengen. Dat deden we met een goede reden. Al sinds 2001 maken we ons druk over oneerlijke praktijken bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen en hebben toen zelfs  een convenant opgesteld. Toch lijken dezelfde praktijken na de crisisjaren weer terug te  komen. 

Resultaten in beeld

Door de schaarste op de nieuwbouwmarkt zijn er veel meer gegadigden dan het beperkte aantal koopwoningen dat wordt gebouwd. Op veel plaatsen staan kopers letterlijk in de wachtrij. Bouwers, projectontwikkelaars en makelaars besluiten dan vaak tot een loting. Lang niet overal verloopt zo’n loting volgens duidelijke spelregels en volgens sommige gegadigden gaat de toewijzing soms ronduit oneerlijk. Vereniging Eigen Huis heeft bijna 100 meldingen ontvangen over verschillende nieuwbouwprojecten door heel Nederland. 

Een kwart van de respondenten liet weten dat de spelregels voor loting of toewijzing niet duidelijk zijn. Soms waren er zelfs geen spelregels te vinden. Dit leidt tot veel onduidelijkheid en ergernis onder nieuwbouwkopers die niet worden ingeloot. “De makelaar weigert ondanks twee nadrukkelijke verzoeken te vertellen wat de criteria waren en hoe de toewijzing uiteindelijk heeft plaatsgevonden”. 

Wanneer de spelregels wél duidelijk waren, blijkt dat die in 15% van de gevallen niet zijn toegepast. Dit leidt tot grote frustratie onder potentiele kopers. “Er zou worden geloot, maar achteraf bleek dat de woningen ‘willekeurig’ waren toegewezen, de uitleg die ik hierover kreeg was onbegrijpelijk en erg vaag”, aldus een nieuwbouwgegadigde. 

Naast de frustratie leidt dit ook tot sterke vermoedens dat er op sommige locaties sprake is van vriendjespolitiek. In veel gevallen is dat lastig te bewijzen. Bijna 20 respondenten gaven aan dat er volgens hen sprake was van het voortrekken van vrienden en relaties. De klachten gaan over woningen die zijn verkocht aan particuliere beleggers die cash konden betalen en projectontwikkelaars en makelaars die achter de schermen woningen hebben gegund aan eigen relaties.

Oproep

In veel gevallen vindt een loting plaats zonder toezicht van een notaris, waardoor de procedure schimmig blijft. Vereniging Eigen Huis verzoekt gemeenten, bouwers, projectontwikkelaars en makelaars om te zorgen dat het toewijzingsproces helder en eerlijk verloopt: 

De vooraf afgesproken spelregels moeten worden nageleefd. 
Lotingen moeten plaatsvinden onder notarieel toezicht. 

Nieuwe meldingen

Hoewel het meldpunt Toewijzing Nieuwbouwwoningen nu is gesloten, kun je toch nog melding maken als je je benadeeld voelt bij de loting of de toewijzing van een nieuwbouwkoopwoning. Je kunt daarvoor gebruikmaken van onderstaand contactformulier.

( {{contactCtrl.getHulptekstVoorBerichtinvoer()}} )