Gebreken ontdekken

Heeft u gebreken in huis ontdekt na de oplevering? 

U kunt de bouwer aansprakelijk stellen voor gebreken die u na de oplevering ontdekt. Dit is geregeld in uw koopcontract en wordt de contractuele aansprakelijkheid genoemd. Dit moet wel binnen een bepaald tijdsbestek gebeuren en geldt alleen wanneer u een model koop-/aannemingsovereenkomst heeft. 

Contractuele aansprakelijkheid

 • Herstelperiode: 3 maanden
  Alle gebreken die in het opleverrapport zijn gemeld, moet de bouwer volgens contract binnen drie maanden herstellen.
 • Onderhoudsperiode: 6 maanden
  De onderhoudsperiode geldt tot 6 maanden na de oplevering. Ook tekortkomingen die in deze periode opduiken, moet de bouwer herstellen. 
 • Verborgen gebreken: 5,5 jaar
  Dit zijn gebreken die pas na de oplevering worden ontdekt en ook niet eerder ontdekt hadden kunnen worden. Denk aan een lekkage. Een bouwer blijft hier 5 jaar na de onderhoudsperiode aansprakelijk voor. Meld het gebrek tijdig schriftelijk aan de bouwer en dien uw vordering op tijd in bij de rechter of arbiter.
 • Ernstige gebreken: 20,5 jaar
  Na 5,5 jaar kunt u de bouwer alleen nog aansprakelijk stellen voor heel ernstige gebreken. Dit zijn bijvoorbeeld gebreken die de constructie van de woning ernstig aantasten. Denk aan het instorten van het dak. Dit kunt u tot 20,5 jaar na oplevering doen. 

Aanvulling aansprakelijkheid 

Naast de contractuele aansprakelijkheid heeft u mogelijk nog garantie van SWK, Woningborg, Stiwoga, Bouwgarant of GIW. Dit is eigenlijk een aanvulling op de contractuele aansprakelijkheid. 

Stappenplan bij gebreken

Gebreken na de oplevering? En is de woning of het appartement gebouwd is met SWK-, Woningborg-, of GIW-garantie. Gebruik ons stappenplan

U kunt dit stappenplan ook gebruiken voor gemeenschappelijke gedeelten in een appartementengebouw. De VvE voert dan het stappenplan uit.