Stappenplan bij gebreken na oplevering

1. Stuur een verzoek tot herstel

Meld het gebrek - als het binnen een garantie- of aansprakelijkheidstermijn valt - meteen schriftelijk aan de bouwer. Stuur een kopie naar de instantie waar je garantieregeling loopt. 

De bouwer heeft een onderzoeksplicht. Hij moet het gebrek dus onderzoeken. Als het gebrek niet onder zijn aansprakelijkheid of de garantie valt, mag hij hiervoor inspectiekosten rekenen. In je garantie- en waarborgregeling staat hoeveel hij mag rekenen. Meestal ligt dit bedrag tussen de € 70 en € 100. 

Ontdek je het gebrek binnen drie maanden, dan kun je de 5%-regeling nog gebruiken. Je vraagt dan aan de notaris (een deel) van het depot te handhaven. Dit moet je doen binnen 3 maanden na oplevering. Stuur een kopie van de brief naar de bouwer. In de brief moet staan welke gebreken nog niet zijn hersteld en een schatting van het bedrag dat nodig is voor herstel. Het geld dat in depot blijft, moet overeenkomen met dit geschatte bedrag. Als je een bankgarantie hebt in plaats van een depot, vraag dan om (gedeeltelijke) handhaving van de bankgarantie. 

2. Stel de aannemer in gebreke 

Als de bouwer niet of negatief reageert, stel hem dan, zoals dat heet, in gebreke. Doe dit per aangetekende brief. Stuur een kopie van de brief naar de waarborgende instantie. Welke instantie dat is staat op je waarborgcertificaat.
Neem de volgende punten op in je brief: 

  1. Geef de bouwer bijvoorbeeld twee weken om alsnog tot herstel van de gebreken over te gaan.
  2. Schrijf dat je verdere stappen onderneemt als de bouwer binnen die twee weken niks heeft laten horen. 

Heb je een rechtsbijstandsverzekering, neem dan voor het schrijven van de brief contact op met je verzekeraar. 

3. Bemiddeling via de waarborginstantie 

Als de ingebrekestelling niet helpt en je komt er samen met de bouwer niet uit, dan kun je het probleem voorleggen aan de instantie waar je garantieregeling loopt. Welke instantie dat is, staat op je waarborgcertificaat. De bemiddeling is niet verplicht en de uitkomst is niet bindend. Wel kun je er een procedure mee voorkomen. 

4. Procederen 

Als alle genoemde actiepunten niet helpen, kun je procederen. Of dit zinvol is, hangt af van het financiële belang van je zaak, de procedurekosten en of je een rechtsbijstandsverzekering hebt. Waar je je zaak moet voorleggen, hangt af van je garantieregeling. Dit staat vermeld op je waarborgcertificaat. 

Als de procedure om een garantiegebrek gaat, moet je dit binnen 3 jaar na aflopen van de garantietermijn doen. Doe je dat niet, dan wordt het niet behandeld omdat het verjaard is. Dit geldt voor contracten met Woningborg-, SWK-, BouwGarant- en Stiwoga garantie en bij GIW-contracten van na 1 januari 2007. Bij verborgen gebreken geldt dat je dit in principe binnen 5,5 jaar na oplevering moet doen. 

Neem voor je gaat procederen contact op met ons Informatie en Adviescentrum op (033) 450 77 50 of met je rechtsbijstandsverzekeraar.