De 5%-regeling

Bij oplevering mag u een bedrag achterhouden bij de notaris. Hoe werkt deze zogenoemde 5%-regeling precies?

U heeft het recht om bij oplevering de laatste 5% van de aanneemsom in depot te storten bij de notaris. Mocht de bouwer de oplevergebreken - of gebreken die tijdens de eerste drie maanden opduiken - niet herstellen, dan heeft u met deze 5%-regeling een stok achter de deur. 

Bouwer herstelt gebreken niet

Heeft de bouwer de gebreken niet binnen drie maanden na oplevering hersteld? Laat de notaris en de bouwer dit dan voor het verstrijken van de drie maanden termijn in een aangetekende brief weten. Zo voorkomt u dat het depot vrijvalt aan de bouwer.

Herstelt de bouwer een gebrek wel binnen drie maanden, laat het depot dan nog wel staan. Dit voor andere gebreken die binnen drie maanden kunnen ontstaan. 

De 5%-regeling geldt ook voor gemeenschappelijke delen in appartementencomplexen.

Stappenplan als de bouwer gebreken niet wil herstellen

Opschortingsrecht

Blijken de gebreken bij oplevering heel ernstig te zijn en is 5% niet voldoende, dan mag u onder bepaalde omstandigheden meer inhouden. Dit valt dan niet onder de 5%-regeling, maar onder het opschortingsrecht. U houdt dit bedrag in, los van de 5%-regeling. 

Bankgarantie

Als de bouwer een bankgarantie stelt ter waarde van 5% van de aanneemsom, geldt die in plaats van het depot als vervangende zekerheid. Controleer vlak voor de oplevering bij de notaris of de bankgarantie gesteld is en of die een goede vervangende zekerheid biedt.