De oplevering

De oplevering is een formeel moment, want u ontvangt de sleutel van het huis. Hoe gaat de oplevering in zijn werk? 

Samen met de bouwer stelt u een proces-verbaal van oplevering (ook wel opleveringsrapport genoemd) op. Daarin worden eventuele gebreken aan de woning genoteerd. Dit rapport wordt door zowel u als de bouwer ondertekend. U verklaart hiermee dat u de woning aanvaardt, met uitzondering van de genoteerde opleveringsgebreken. De bouwer moet de gebreken uit dit rapport binnen drie maanden herstellen. Dit geldt wanneer de model koop-/aannemingsovereenkomst van toepassing is.

Vanaf de oplevering moet u de woning verzekeren, want schade aan de woning komt dan voor eigen rekening. 

Oplevering van gemeenschappelijke ruimten

Voor de oplevering van de gemeenschappelijke ruimten van een appartementengebouw wordt vaak een aparte afspraak gemaakt. Meestal is een vertegenwoordiging van de VvE, bijvoorbeeld het bestuur, bij deze oplevering aanwezig. 

In de algemene voorwaarden van veel modelcontracten staat dat de bouwer tot een paar maanden na oplevering van de gemeenschappelijke delen deze voldoende verzekerd moet hebben. Om te voorkomen dat het gebouw tijdelijk niet (goed) is verzekerd, is het verstandig het gebouw meteen bij ingebruikname te verzekeren.  

De opleveringskeuring

U kunt de oplevering zelf doen of u laten bijstaan door een bouwkundige via Vereniging Eigen Huis. Hij staat aan uw kant, sluit discussiepunten met de bouwer kort en geeft u direct inzicht in de zichtbare bouwkundige gebreken.  

Werkwijze opleveringskeuring 
Opleveringskeuring aanvragen