Opleveringsgebreken

Wanneer je tijdens de oplevering op gebreken stuit, moeten deze in het proces-verbaal van oplevering komen. 

De bouwer is verplicht de gebreken binnen drie maanden te herstellen als het modelcontract van toepassing is. Een bouwer kan gebreken ontkennen of weigeren te herstellen. Maak in dat geval gebruik van ons stappenplan ›  

Hulp bij conflicten

Als je in een geschil met de bouwer / aannemer komt dan kan je als lid van Vereniging Eigen Huis rekenen op onze Rechtsbijstand. Tijdens een intake bekijken wij wat de mogelijkheden zijn. Als je rechtspositie daar aanleiding toe geeft, neemt één van onze juristen of advocaten je zaak verder in behandeling. We zullen altijd proberen een procedure te voorkomen, maar als het nodig is, staan wij je ook daarin bij. Aan deze dienstverlening zijn kosten verbonden.

Oplevergebreken bij appartementen

Bij een nieuwbouwappartement wordt onderscheid gemaakt tussen gebreken aan de gemeenschappelijke delen (bijvoorbeeld de hal) en privégedeelten (je appartement). In de splitsingsakte en/of splitsingsreglement vind je wat wel en wat niet onder de gemeenschappelijke delen valt. Voor het herstel van de gebreken in de gemeenschappelijke delen is het bestuur van de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk. Voor een gebrek aan je appartement moet je zelf om herstel vragen bij de bouwer.