Stappenplan als de bouwer gebreken niet wil herstellen

1. Zorg dat alle gebreken in het proces-verbaal van oplevering staan

Weigert de bouwer bepaalde gebreken te noteren in het proces-verbaal, vraag hem dan om ze als ‘discussiepunten’ op te nemen. Je hebt de gebreken dan wel gemeld, maar de bouwer verplicht zich niet tot herstel.

2. Handhaaf het depot van de 5%-regeling

Zijn er drie maanden na oplevering nog gebreken, stuur dan vóór het verstrijken van de drie maanden termijn een brief naar de notaris met een kopie naar de bouwer (de contractpartij vermeld in uw koop- /aannemingsovereenkomst). Neem de volgende punten op:

  • Meld dat het depot gehandhaafd moet blijven wegens nog aanwezige gebreken.
  • Geef aan welke gebreken er nog zijn.
  • Maak een inschatting van het bedrag dat nodig is voor herstel. Het geld dat in depot blijft, moet overeenkomen met dit geschatte bedrag. 

Wat is de 5%-regeling? 

3. Stel de bouwer in gebreke

Zijn na drie maanden de gebreken nog niet hersteld? Stel de bouwer in gebreke met een aangetekende brief. Stuur een kopie van de brief naar de waarborgende instantie. Welke instantie dat is, staat op het waarborgcertificaat. Neem de volgende punten op:

  • Meld dat de hersteltermijn van drie maanden voorbij is.
  • Geef de bouwer een laatste termijn van bijvoorbeeld twee weken om tot herstel van de gebreken over te gaan.
  • Schrijf dat je verdere juridische stappen overweegt als de bouwer binnen die twee weken niet tot herstel overgaat.

Heb je een rechtsbijstandsverzekering, neem dan voor het schrijven van de brief contact op met je verzekeraar.

4. Bemiddeling van de waarborgende garantie

Kom je er niet uit met de bouwer, leg het probleem dan voor aan de waarborgende instantie (SWK, Woningborg of BouwGarant). De bemiddeling is niet verplicht en de uitkomst is niet bindend. Maar misschien kun je er een procedure mee voorkomen.

5. Procederen

Wanneer alle genoemde actiepunten niet helpen, kun je procederen. Kijk op het waarborgcertificaat bij wie je terechtkunt. Of procederen zinvol is, hangt af van je rechtspositie, het financiële belang van je zaak en of je een rechtsbijstandsverzekering hebt.

Neem voor je gaat procederen contact op met je rechtsbijstand of met ons Informatie en Adviescentrum: (033) 450 77 50.