Te late oplevering

De bouwtijd

In je koop-/aannemingsovereenkomst staat hoelang de bouwer mag doen over de bouw van je huis. De bouwtijd wordt meestal uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen. 

Werkbare werkdagen

Werkbare dagen zijn dagen waarop normaal gesproken wordt gewerkt, dus zonder algemene erkende rust- en feestdagen, vakantiedagen en adv-dagen. Slecht weer, zoals strenge vorst, kan in de bouw ook een onwerkbare werkdag opleveren. Een kalenderjaar heeft gemiddeld 180 werkbare werkdagen.

Het komt regelmatig voor dat bouwers langer over de bouw doen dan is afgesproken in het contract. Als er vijf uur niet kan worden gewerkt op een dag buiten de aansprakelijkheid van de bouwer, is een werkdag onwerkbaar. Vaak houdt de bouwer zelf bij welke dagen werkbaar zijn en welke niet.

Wat kun je doen als de bouwer de bouwtijd overschrijdt?

Zorg in ieder geval dat je de start van de bouw zwart op wit heeft. Als het goed is, krijg je hier een termijnfactuur van.

Vraag, als de opleverdatum nadert, hoeveel werkbare werkdagen de bouwer heeft geteld. Als je vermoedt dat het niet klopt, kun je het laten narekenen door een jurist. Je kunt ook zelf weerregistraties opvragen bij www.bouwkosten.nl

Heeft de bouwer inderdaad de bouwtijd overschreden? Wijs hem er dan schriftelijk op. Je hebt in dat geval vaak recht op schadevergoeding. In de meeste koop-/aannemingsovereenkomsten zijn daarover bepalingen opgenomen.