Stappenplan bij te late oplevering 

Is je woning gebouwd met SWK-, BouwGarant of Woningborggarantie? Dan kun je onderstaand stappenplan gebruiken als de bouwer te laat oplevert:

1. Stuur de bouwer een aangetekende brief

Neem daarin de volgende punten op:

 • Je hebt geconstateerd dat hij de woning te laat oplevert.
 • Je hebt recht op schadevergoeding zoals dat in het contract staat.
 • Je gaat de schadevergoeding verrekenen met de termijnen die je nog moet betalen voor je nieuwbouwwoning. 

2. Bereken de exacte schadevergoeding

Is de definitieve opleverdatum van de woning bekend? Dan kun je uitrekenen op hoeveel schadevergoeding je recht hebt. Stuur de bouwer een aangetekende brief met de volgende punten:

 • Je meldt dat je recht hebt op schadevergoeding door te late oplevering.
 • Je geeft aan hoeveel dagen er te laat is opgeleverd. 
 • Je meldt op hoeveel schadevergoeding je recht hebt volgens de koopovereenkomst. 
 • Je meldt dat je de schadevergoeding verrekent met de nog openstaande termijn(en). 

3. De bouwer werkt niet mee

Reageert de bouwer niet positief op de eerste twee stappen, dan heb je twee opties:

Optie 1: Betaal onder protest

Als de bouwer dreigt de woning niet op te leveren omdat je de schadevergoeding verrekent met de laatste termijnen, dan kun je betalen onder protest. Het voordeel is dat je wel de sleutel krijgt. Het nadeel is dat je je geld moet zien terug te krijgen. En mocht de bouwer failliet gaan, dan krijg je de schadevergoeding waarschijnlijk niet terug.

Als je betaalt onder protest, stuur de bouwer een aangetekende brief en neem de volgende punten op:

 • Geef aan dat je de laatste termijn betaalt onder protest.
 • Meld dat je recht blijft houden op de gefixeerde schadevergoeding. 

Optie 2: Afgifte sleutel vorderen

Je kunt de afgifte van de sleutel vorderen als de schadevergoeding erg hoog is en de bouwer failliet dreigt te gaan.

Verreken de vergoeding met de laatste termijn en vorder de sleutel via een procedure. Stuur wel eerst een ingebrekestelling. Overleg vooraf met een juridisch adviseur van Vereniging Eigen Huis, of met je rechtsbijstandsverzekeraar over wat je het beste kunt doen. 

4. Stel de bouwer in gebreke

Wanneer je de bouwer in gebreke stelt, geef je de bouwer een tweede kans om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Stel de bouwer in gebreke en stuur een brief met de volgende punten:

 • Je geeft hem nog een redelijke termijn alsnog te betalen of de sleutel af te geven.
 • Je meldt dat als de bouwer hier binnen de gestelde termijn niet toe overgaat, je de zaak aan een jurist overhandigt of een procedure start. 

Stuur deze brief aangetekend. Heb je een rechtsbijstandsverzekering, laat de brief dan schrijven en versturen door je rechtsbijstandsverzekeraar. 

5. Start een procedure

Of een procedures starten zinvol is, hangt onder andere af van je rechtspositie en het financiële belang. Overleg eerst met je rechtsbijstand of met Vereniging Eigen Huis . In de koop-/aannemingsovereenkomst staat bij welke instantie je terechtkunt voor een procedure.