De vooroplevering

Een of twee weken voor de echte oplevering nodigt de bouwer je uit voor de vooroplevering. Dit is niet verplicht en het is ook geen juridisch moment, maar het kan wel handig zijn.

Voordelen van een vooroplevering

  • Gebreken worden in een eerder stadium ontdekt, waardoor veel gebreken al voor de oplevering zijn opgelost.
  • De kans is groot dat er na de oplevering minder of geen herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Bezwaren tegen een vooroplevering

  • Twee momenten die lijken op een oplevering, kunnen tot discussies leiden. Alleen het moment van de officiële sleuteloverdracht is de echte oplevering. 
  • Omdat tijdens de vooroplevering de woning nog niet helemaal klaar is, kan maar een gedeeltelijke controle worden uitgevoerd. 

Ons advies

Je bent niet verplicht aanwezig te zijn bij een vooroplevering. Ga je er wel naartoe? Teken dan geen enkele lijst en neem geen sleutel in ontvangst. Dat doe je pas bij de officiële oplevering.

Je kunt tijdens de vooroplevering wel bijvoorbeeld de meer- en minderwerklijsten en technische omschrijving meenemen en controleren of de bouwer die goed heeft uitgevoerd.

Neem het vooropleverrapport dat je tijdens de vooroplevering ontvangt, weer mee naar de echte oplevering om te controleren of fouten goed zijn hersteld. 

Plan tijdig de opleveringskeuring in voor de officiële oplevering. Je kunt de oplevering zelf doen maar wij adviseren je te laten bijstaan door een bouwkundige via Vereniging Eigen Huis. Hij staat aan jouw kant, sluit discussiepunten met de bouwer kort en geeft je direct inzicht in de zichtbare bouwkundige gebreken.