De vooroplevering

Een of twee weken voor de echte oplevering nodigt de bouwer u uit voor de vooroplevering. Dit is niet verplicht en het is ook geen juridisch moment, maar het kan wel handig zijn.

Voordelen van een vooroplevering

  • Gebreken worden in een eerder stadium ontdekt, waardoor veel gebreken al voor de oplevering zijn opgelost.
  • De kans is groot dat er na de oplevering minder of geen herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Bezwaren tegen een vooroplevering

  • Twee momenten die lijken op een oplevering, kunnen tot discussies leiden. Alleen het moment van de officiële sleuteloverdracht is de echte oplevering. 
  • Omdat tijdens de vooroplevering de woning nog niet helemaal klaar is, kan maar een gedeeltelijke controle worden uitgevoerd. 

Ons advies

U bent niet verplicht aanwezig te zijn bij een vooroplevering. Gaat u er wel naartoe? Teken dan geen enkele lijst en neem geen sleutel in ontvangst. Dat doet u pas bij de officiële oplevering.

U kunt tijdens de vooroplevering wel bijvoorbeeld de meer- en minderwerklijsten en technische omschrijving meenemen en controleren of de bouwer die goed heeft uitgevoerd.

Neem het vooropleverrapport dat u tijdens de vooroplevering ontvangt, weer mee naar de echte oplevering om te controleren of fouten goed zijn hersteld. 

Plan tijdig de opleveringskeuring in voor de officiële oplevering. U kunt de oplevering zelf doen maar wij adviseren u te laten bijstaan door een bouwkundige via Vereniging Eigen Huis. Hij staat aan uw kant, sluit discussiepunten met de bouwer kort en geeft u direct inzicht in de zichtbare bouwkundige gebreken.