Hoe werkt de 5%-regeling?

Wie een nieuwbouwwoning koopt, mag bij de oplevering 5 % van de aanneemsom 'achterhouden' bij de notaris: de zogeheten 5%-regeling. Hoe werkt deze regeling precies?

De 5%-regeling: stok achter de deur

De 5%-regeling is het wettelijke recht van de koper van een nieuwbouwwoning om bij de oplevering 5 % van de aanneemsom in een depot te storten bij de notaris. Vind je bij de oplevering of in de eerste drie maanden na de oplevering gebreken, dan is de regeling een stok achter de deur voor de aannemer: als hij de gebreken niet herstelt, kun je de uitkering van 5 % tegenhouden.

Het achterhouden van de 5 % kan op twee manieren:

1. Via een depot

Een nieuwbouwwoning betaal je in termijnen; deze staan in de koop-/aannemingsovereenkomst vermeld. Bij een depot wordt de laatste betaaltermijn (10 %) opgesplitst: je betaalt de helft aan de aannemer, de andere 5 % zet je in een depot bij de notaris.

2. Via een bankgarantie

Een andere optie is dat de aannemer een bankgarantie stelt. Dit houdt in dat de bank garant staat voor 5 % van de aanneemsom als de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt. De aannemer verstrekt de bankgarantie aan de notaris. Meestal attendeert hij je erop dat hij een bankgarantie heeft gesteld. In deze situatie betaal je de volledige koop-/aanneemsom aan de aannemer.

Let op: controleer vóór de oplevering bij de notaris of de aannemer inderdaad een bankgarantie heeft gesteld. Is de bankgarantie er niet of niet goed, dan kun je alsnog 5 % in een depot storten bij de notaris.

Wat kan ik doen als mijn aannemer zich niet aan de 5% regeling houdt?

Wijs hem dan op bovenstaande informatie. Het is namelijk een wettelijk recht. Kom je er dan alsnog niet uit met je aannemer? Neem dan contact met ons op voor juridisch advies

Gebreken na de oplevering, wat nu?

Ontdek je gebreken na de oplevering van je nieuwbouwwoning, dan zijn twee situaties denkbaar:

1. De aannemer herstelt de gebreken binnen drie maanden

Herstelt de aannemer de gebreken binnen drie maanden, teken dan niet voor het vrijvallen van het depot, maar laat het depot of de bankgarantie dan nog even staan. Misschien ontdek je binnen de resterende tijd van de drie maanden nieuwe gebreken en heb je de 5%-regeling nog nodig. Zijn alle gebreken na drie maanden hersteld, dan stort de notaris het bedrag op de rekening van de aannemer.

2. De aannemer herstelt de gebreken niet binnen drie maanden

Herstelt de aannemer de gebreken van de nieuwbouwwoning niet binnen drie maanden? Dan mag je na drie maanden een bepaald bedrag in het depot houden. Dit bedrag moet in ‘redelijke verhouding’ staan tot de nog aanwezige gebreken. Stel de notaris hiervan schriftelijk op de hoogte. Let op: hou je te veel in het depot, dan moet je daarover rente betalen aan de aannemer.

Voorbeeldbrief: Verzoek handhaven depot notaris

Voorbeeldbrief: Verzoek handhaven bankgarantie notaris

5%-regeling bij een appartement

Bij een appartement geldt de 5%-regeling niet alleen voor het privégedeelte, maar ook voor de gemeenschappelijke delen van het complex, zoals het trappenhuis en de garage.

Ook interessant

Wat is een proces-verbaal van oplevering?

Tijdens de oplevering wordt het zogenoemde proces-verbaal van oplevering opgesteld. Het proces-verbaal uitgelegd

Tips voor de oplevering van nieuwbouw

Tijdens de oplevering controleer je of alle werkzaamheden volgens afspraak zijn uitgevoerd. Tips oplevering

Oplevering te laat? Volg ons stappenplan

Wordt je nieuwbouwwoning te laat opgeleverd, dan kun je een aantal stappen ondernemen. Stappenplan te late oplevering

Doe je voordeel met deze diensten