De bouw vordert niet

Je denkt dat de bouw van je huis niet op schema ligt. Wat kun je doen? 

Het is lastig om te bepalen of de bouw achter loopt. De bouwtijd staat in de aannemingsovereenkomst uitgedrukt in werkbare werkdagen. Die dagen worden door de bouwer zelf geadministreerd. Je kunt wel een inschatting maken. Gemiddeld zitten er 180 werkbare werkdagen in een jaar. Die beginnen meestal te tellen vanaf het moment dat de ruwe begane grondvloer klaar is. Bij appartementen is dit vanaf de start van de bouw. 

Stappenplan 

Loopt de bouwer achter in het bouwproces, volg dan deze stappen:

  • Schriftelijk melden
    Meld zo snel mogelijk schriftelijk aan de bouwer (de contractspartij) dat je hebt gemerkt dat de bouw niet vordert. Doe dit bij voorkeur met een aangetekende brief. Vraag hem in je brief wat de reden is van het gebrek aan activiteiten.
  • Waarborgende instantie inschakelen
    Krijg je een onbevredigend antwoord? Meld dit bij de waarborgende instantie als er onder SWK- of Woningborg-garantie wordt gebouwd.
  • Wees terughoudend met betalen/tekenen
    Heeft de bouwer financiële problemen? Zet nergens zomaar je handtekening onder en wees terughoudend met betalen. Heb je een woning met SWK-, Bouwgarant of Woningborggarantie gekocht? Betaal alleen ná schriftelijke toestemming van de waarborgende instantie.

Schadevergoeding

Wanneer het contractuele aantal werkbare werkdagen is overschreden, heb je recht op een schadevergoeding. In de meeste overeenkomsten is de vergoeding gesteld op 0,25 promille van de koop-/aanneemsom per kalenderdag. Deze vergoeding kun je verrekenen met de nog verschuldigde termijnen aan de bouwer.