Het bouwplan wijzigt

Wat kun je doen als je te maken krijgt met een wijziging tijdens de bouw? Volg dan onderstaand stappenplan als je een model koop-/aannemingsovereenkomst hebt. 

1. Meld de wijziging zo snel mogelijk schriftelijk

 • Stuur de bouwer een aangetekende brief. De bouwer is de ondernemer die in uw koop-/aannemingsovereenkomst staat. 
  Geef aan op welke punten de bouwer afwijkt.
 • Vraag de bouwer om alsnog zijn afspraken na te komen. 
 • Vraag om een schriftelijk antwoord met een oplossing binnen bijvoorbeeld twee weken. 

Als de bouwer niet reageert, het probleem niet wil oplossen of niet met een goede oplossing komt, ga naar stap 2. 

2. Eis schadevergoeding of nakoming 

Wat je kunt eisen en/of doen, hangt af van de soort wijziging. Er zijn grofweg drie soorten wijzigingen. 

 • Een wijziging die makkelijk ongedaan kan worden gemaakt
  Zoals een verkeerde voordeur in je huis. Zet de wijziging in het proces verbaal dat wordt gemaakt bij oplevering. Punten die hierin staan en zijn ondertekend door jou en de bouwer moet de bouwer binnen drie maanden na oplevering oplossen. 
 • Een wijziging die tijdens de bouw nog ongedaan gemaakt kan worden, maar niet daarna
  Je ziet bijvoorbeeld dat de bouwer net is begonnen met het plaatsen van de verkeerde gevelstenen. Of de hoogte van je woonkamer wordt een stuk lager en de werknemers zijn net met de bekisting begonnen. Neem in dat geval al tijdens de bouw actie. Dat kan eventueel via een spoedarbitrage. Zoek wel eerst uit of dit in jouw situatie zinvol is. Je kunt hiervoor contact opnemen met ons Informatie en Adviescentrum, (033) 450 77 50. Houd je lidmaatschapsnummer bij de hand. Zie verder stap 3.
 • Als een wijziging niet meer ongedaan gemaakt kan worden
  Bijvoorbeeld omdat de wijziging technisch noodzakelijk is. Dan kun je schadevergoeding vorderen. Bepaal hoe hoog de schade is, bijvoorbeeld via een taxateur, en vraag de bouwer schriftelijk om schadevergoeding. Werkt de bouwer niet mee? Zet de wijziging in het proces verbaal dat wordt gemaakt bij oplevering, zodat duidelijk is dat je de wijziging niet accepteert. 

In uitzonderingsgevallen kun je van het contract af. Dat is alleen als de afwijking van het bouwplan erg groot is en je daardoor iets heel anders krijgt dan wat je hebt gekocht. Vraag wel eerst aan een jurist of jouw situatie onder deze regel valt.

3. Stel de bouwer in gebreke 

Stel de bouwer per aangetekende brief in gebreke. Dat is de juridische term voor iemand schriftelijk wijzen op zijn fouten en vragen alsnog aan je verzoek te voldoen binnen een bepaalde termijn. Neem de volgende punten op in je brief: 

 • Geef de bouwer een redelijke termijn van bijvoorbeeld twee weken om alsnog met een oplossing te komen. 
 • Geef aan dat als je na die periode nog niks gehoord hebt, je de zaak overdraagt aan een jurist en/of een procedure gaat starten. 

Heb je een rechtsbijstandsverzekering, schakel deze dan in voordat je de brief stuurt. 

4. Start een procedure 

Als de bouwer niet of negatief antwoordt op je ingebrekestelling, kun je een procedure opstarten. In je contract lees je bij welke instantie je daarvoor terecht kunt. Of procederen zinvol is, hangt af van je rechtspositie, het financiële belang van je zaak en of je een rechtsbijstandsverzekering hebt.

Neem voor je gaat procederen contact op met ons Informatie en Adviescentrum op (033) 450 77 50 of met je rechtsbijstandsverzekeraar.